Combinatie metaaldetector en transportband vereist minder fysieke controle aan de band

Combinatie metaaldetector en transportband vereist minder fysieke controle aan de band

Vorig jaar introduceerde Mettler Toledo de Global Conveyor (GC): een serie metaaldetectors met een transportband. Gebruikers meldden aanzienlijke productiviteits- en uptimeverbeteringen. Ze kunnen meer producten in kortere tijd inspecteren.

De GC-serie combineert metaaldetectie en voedselveiligheid, zegt Mettler Toledo. Een volledig systeem detecteert metaalverontreinigingen zoalsferro- en non-ferrometalen en verwijdert deze vervolgens uit de productie.

Efficiëntie

“Het grootste voordeel van de GC-serie is een optimale productie-efficiëntie in allerlei marktsectoren en bij zowel natte als droge toepassingen. Het systeem beschermt het merkimago van de producenten en is een oplossing voor de productie-uitdagingen veroorzaakt door de coronacrisis”, stelt Mike Bradley, hoofd marktmanagement bijMettlerToledoSafelineMetalDetection.

Modulair ontwerp

De GC-serie heeft een modulair ontwerp. Dit maakt het voor producenteneff mogelijk om hun eigen toepassing, productkenmerken en productievereisten aan te passen.Allereerst kiest de producent een metaaldetectiekop. Deze wordt vervolgens in een aanpasbaar transportsysteem ingebouwd met een band van polyurethaan of een modulaire transportband. Het modulaire systeem wordt geconfigureerd met het juiste uitwerpmechanisme om afwijkende producten te verwijderen.

Onderhoud is veiliger

Het modulaire ontwerp van de GC-seriemaakt dat een gebruiker heteenvoudigkan aanpassen als de behoeftenveranderen. Stijgen de productiekosten, dan helpen systemendie de totale gebruikskosten reduceren en met hetbedrijf kunnen meegroeien. Dankzij het modulaire ontwerp is ook het onderhoud veiliger, sneller en eenvoudiger geworden, wat de downtime reduceert”, vervolgt Bradley.

Geen foutieve uitworpen

Het Profile Advantage systeem zou kosten moeten besparen en de productiviteit verbeteren dankzij een ProductSignalSuppressiontechnologie.Dit betekent dat variatie in hetpoductsignaaldatveroorzaaktwordtdoor verse en gekoelde productenwordt verwijderd. Foutieve uitworpen komen daardoor bijna niet meer voor. Op een scherm worden histogrammen weergegeven waarop de sterkte van het productsignaal van de goed geïnspecteerde producten te zien is.

Op afstand werken

HetIntuitiveClustering systeem groepeert producten met gelijke kenmerken.Hierdoor zijn frequente handelingen van de operator en wijzigingenin de instellingen niet meer nodig. Dit verkleint de kans op fouten.

HetReducedTest Mode systeem is geschikt voor droge producten en laat de metaaldetector voor een langere tijd functioneren zonder prestatiecontroles.Gebruikers kunnen de testfrequentie bijvoorbeeld tijdens quarantaineperiode met 83 procent verminderen.Daarnaast zorgt minder fysiek contact met de machine door operators in een betere hygiëne.

Testresultaten kunnen op afstand worden bekeken door deProdXdatamanagement-software. Dit geeft producenten de mogelijkheid om te kunnen blijven functioneren met minder mensen op de productievloer.