ACM vernieuwt leidraad duurzaamheidsclaims: 5 vuistregels

ACM vernieuwt leidraad duurzaamheidsclaims: 5 vuistregels
ACM publiceert de nieuwe leidraad duurzaamheidsclaims

De Autoriteit Consument & Markt (ACM) publiceert de geactualiseerde versie van de Leidraad Duurzaamheidsclaims. Consumenten moeten volgens ACM de juiste informatie krijgen om een duurzame keuze te kunnen maken. In de leidraad staan 5 vuistregels voor het maken van goede duurzaamheidsclaims.

Volgens de Autoriteit Consument & Markt (ACM) hebben consumenten recht op duidelijke, volledige en concrete informatie over duurzaamheid van producten en diensten. “Termen als klimaatneutraal, duurzaam of milieubewust zijn te vaag en daarmee snel misleidend”, stelt de autoriteit. Om consumenten eerlijke en duidelijke informatie te geven heeft ACM de leidraad duurzaamheidsclaims uit 2021 vernieuwd.

‘Duurzaamheidsclaims moeten kloppen’

“Consumenten moeten erop kunnen vertrouwen dat claims over duurzaamheid kloppen. Alleen dan kunnen ze een duurzame keuze maken. Met deze vernieuwde leidraad bieden we ondernemers praktisch advies voor de formulering en onderbouwing van hun duurzaamheidsclaims. Juiste en duidelijke duurzaamheidsclaims zijn ook in het belang van bedrijven om een eerlijk speelveld te creëren”, vertelt Cateautje Hijmans van den Bergh, bestuurslid van de ACM.

Oneerlijke concurrentie

De nieuwe leidraad is aangepast naar aanleiding van ervaringen, reacties en Europese ontwikkelingen in wet- en regelgeving. De leidraad moet volgens de ACM bedrijven die zich inspannen voor duurzaamheid beschermen tegen bedrijven die oneerlijk concurreren door misleidende claims te gebruiken. Daarnaast moet de leidraad consumenten beschermen en het mogelijk maken een duurzame keuze te maken.

5 vuistregels

De vernieuwde leidraad van de ACM bevat vijf vuistregels. De eerste twee gaan over claims, de overige vuistregels zijn extra eisen voor het gebruik van vergelijkende claims, claims over duurzaamheidsambities van bedrijven en visuele claims en keurmerken. De vuistregels luiden als volgt:

  1. Gebruik juiste, duidelijke, specifieke en volledige duurzaamheidsclaims
  2. Onderbouw duurzaamheidsclaims met feiten en houd ze actueel
  3. Maak eerlijke vergelijkingen met andere producten of concurrenten
  4. Beschrijf toekomstige duurzaamheidsambities concreet en meetbaar
  5. Zorg dat visuele claims en keurmerken behulpzaam zijn voor consumenten en niet verwarrend
Carmen Groeneveld

Carmen Groeneveld

Redacteur VMT

Carmen Groeneveld is redacteur bij VMT met als aandachtsgebieden Wetgeving & Toezicht, Ingrediënt & Product, Economie & Bedrijven en startups.

Beeld: Shutterstock

Waar rook is, is vuur? Producenten reageren op afschaffing rookaroma's

De Europese Commissie verbiedt het gebruik van bepaalde rookaroma's in voedingsmiddelen. Waar fabrikanten twee tot vijf jaar de tijd krijgen om...

Beeld: Shutterstock

Gepuzzel met additievenverordening? Zo kun je er het beste mee omgaan

ANALYSE - Is een additief toegestaan voor een product? En welke hoeveelheid van het additief mag je gebruiken? De zoektocht naar de antwoorden op...

Beeld: Shutterstock

Nationale taaleis 1169/2011: in hoeverre is dit een obstakel voor...

Eind vorig jaar deed onderzoeksbureau Ecorys onderzoek naar territoriale leveringsbeperkingen (TLB's). Hieruit blijkt dat de nationale taaleis op...

Due Diligence wetgeving: zo zie je de bomen door het duurzaamheidsbos 

Due Diligence wetgeving: zo zie je de bomen door het duurzaamheidsbos

Op gebied van duurzaamheidswetgeving komt er veel op de voedingsindustrie af. Maar dit is slechts het begin. Ontbossings-, CSRD- en CSDD-wetgeving...

Beeld: Shutterstock

Kan een suikertaks werken? Onderzoek laat zien van wel

Een belasting op snoep en andere producten met (veel) suiker, is 'zeer effectief' en kan de schatkist flink wat opleveren. Daarbij is de invulling...

Beeld: Schouten Europe

R&D'ers over impact Nutri-Score: 'Je wordt haast gedwongen om aan...

Per 1 januari dit jaar is het - na jarenlange discussie - Nederlandse voedselproducenten toegestaan om de Nutri-Score op de verpakking te vermelden....

Beeld: Shutterstock

NIS2 geldt ook voor voedingsproducenten: 'Onderschat deze...

De nieuwe Europese cybersecuritywetgeving NIS2 gaat tweede helft dit jaar in. Voedselproducenten vallen nu ook onder deze richtlijn en dit heeft...

Beeld: Shutterstock

Nieuwe Europese ontbossingswetgeving: 10 belangrijke vragen en...

Vanaf eind dit jaar geldt de Europese ontbossingswet (EUDR) voor grote bedrijven. Half 2025 geldt deze ook voor MKB-bedrijven. Maar wat houdt de...