Hoe om te gaan met onzekerheden in de food supply chain?

Hoe om te gaan met onzekerheden in de food supply chain?

De gevolgen van de oorlog tussen Oekraïne en Rusland hebben direct effect op de prijzen van gas en grondstoffen. Niet alleen zagen we eerder al prijsverhogingen door de coronacrisis als gevolg van grondstoftekorten, voedselproducenten krijgen nu te maken met zowel schaarste als extra verhogingen. De impact is groot.

Zo stegen de prijzen van voedingsmiddelen met 8.5% ten opzichte van vorig jaar in april. Rusland en Oekraïne produceren samen 30% van de tarwe in de wereld. Op 22 maart waren de tarweprijzen wereldwijd al met 19% gestegen als gevolg van de oorlog in Oekraïne. En ongeveer tweederde van de zonnebloemolie die Nederland invoert, is afkomstig uit de Oekraïne. De COVID-crisis en de onrust in Oekraïne hebben grote impact op de beschikbaarheid van grondstoffen op de wereldmarkt.

En hoewel de etikettering voor gebruik van zonnebloemolie in producten is versoepeld, stelt dit veel organisaties voor grote uitdagingen die doorwerken in de gehele keten. Hoe behalen ze toch de bestaande productie en blijven ze wendbaar genoeg om goed om te gaan met onzekerheden?

Alternatieve grondstoffen

Alternatieve grondstoffen gebruiken is een optie. Dit raakt echter de complete supply chain, van inkoop, receptuur, compliance en kwaliteitsissues tot afspraken met leveranciers en klanten. In deze situatie zijn overzicht en grip op de bedrijfsvoering cruciaal. De beschikbaarheid van betrouwbare, geïntegreerde data is onmisbaar. Want zeker in de foodsector is volledige traceerbaarheid en voldoen aan actuele regelgeving essentieel.

Bij het gebruik van alternatieve grondstoffen zijn overzicht en grip op de bedrijfsvoering cruciaal”

De vraag is hoe voedingsbedrijven omgaan met de onzekere grondstoffensituatie van dit moment: afwachten of alternatieven inzetten? Dit vereist hoe dan ook veel aanpassingsvermogen van de organisatie en de IT-omgeving. Digitalisering speelt hierbij een sleutelrol, omdat organisaties een goed beeld van supply chain nodig hebben om veranderingen überhaupt adequaat door te voeren. Zeker in de foodsector waar naast operationele uitdagingen ook steeds strengere eisen rondom kwaliteit, traceability en compliance zijn.

Digitale wendbaarheid

Wanneer een voedingsbedrijf besluit te anticiperen op de veranderende marktsituatie door een ander ingrediënt te gaan gebruiken, raakt dit niet enkel de etikettering, maar de gehele organisatie. Digitale wendbaarheid is cruciaal om een alternatieve grondstof eenvoudiger toe te passen. Volgens Ismail Yasemin, CIO van Sonneveld, leverancier van bakkerijgrondstoffen is anticiperen nog lastiger als een organisatie alle processen in de supply chain als silo’s benadert en dan bijvoorbeeld ook nog verschillende productielocaties heeft.

Van A tot Z traceerbaar

In de huidige dynamiek is het belangrijk de basis goed op orde te hebben. Allereerst om te zorgen dat fabrieken kunnen doordraaien. Ook is het cruciaal om alle activiteiten en stappen in de supply chain van A tot Z te kunnen volgen en zo nodig bij te sturen. Een goed fundament met voldoende flexibiliteit maakt het mogelijk wijzigingen, zoals alternatieve grondstoffen, centraal en in één keer door te voeren. Dit vergroot de slagkracht, is kosteneffectief en voorkomt fouten.

Eén versie van de waarheid

Sonneveld creëerde de vereiste digitale wendbaarheid door de overstap naar een geïntegreerd ERP-systeem op basis van Dynamics 365 F&O for food. Hierdoor is de grip op activiteiten en processen aanzienlijk verbeterd. Alle stappen in de supply chain zijn met elkaar in lijn gebracht.

Alle locaties worden vanuit een centraal platform beheerd en aangestuurd, van grondstoffeninkoop, planning, productie en logistiek tot de customer service. Bovendien wordt data één keer ingevoerd, wat de efficiency en datakwaliteit sterk verbetert. “Er is altijd één versie van de waarheid. Het is een verademing dat we eindelijk alle kernprocessen, van inkoop en productieplanning centraal beheersen. Dit draag direct bij aan onze flexibiliteit”, aldus Ismail Yasemin.

Span of control uitbreiden

De huidige onzekerheid is een gegeven en zal voorlopig blijven bestaan. Het is dus de kunst om wendbaar te zijn en te blijven. Een goed fundament biedt de zekerheid dat actuele processen goed verlopen. Bovendien is de span of control groter. Sonneveld heeft de ruimte gecreëerd om vanuit een stabiele basis flexibel in te spelen op ontwikkelingen. Op die manier is de overstap op alternatieve grondstoffen snel en efficiënt door te voeren.

Laat je inspireren door de Food & Chemicals community

Sonneveld maakt deel uit van de Food & Chemicals community die Cegeka faciliteert. De community bestaat uit IT en Business verantwoordelijken die tijdens regelmatige bijeenkomsten hun kennis, ervaring en netwerken delen om elkaar te inspireren. Zo mochten Cegeka onlangs bij Sonneveld een Community Sessie organiseren om de uitdagingen die deze bedrijven uit de Food & Chemicals community hebben, te bespreken. Het was een geslaagde dag waardoor er in de nabije toekomst meer van dit soort evenementen plaats zullen gaan vinden.

Dit artikel is gesponsord door Cegeka.