Tip van jouw advocaat: Coronaperikelen? Wees een beetje lief voor elkaar

KENNISPARTNER - COLUMN - Restaurants moeten sluiten, de supermarkten moeten high speed aanleveren of ‘nee’ verkopen. Evenementen worden afgeblazen. Wie moet opdraaien voor de kosten? Is dit overmacht?! Help! Wat zegt de advocaat in coronatijd: ‘Weet je rechten én… wees een beetje lief voor elkaar.’

In deze hectische tijden past het om rekening met elkaar te houden. En laat dat nu ook in de wet geregeld zijn: bij onvoorziene omstandigheden – en dat is corona – kan een contract worden aangepast (art 6:258 BW). Partijen moeten opnieuw met elkaar onderhandelen. Als ze er niet uitkomen beslist de rechter hoe het contract moet worden gewijzigd. Algemeen wordt aangenomen dat bij onvoorziene omstandigheden het nadeel 50/50 tussen partijen wordt verdeeld. Geen van beide partijen kan er immers iets aan doen dat het coronavirus alles stillegt.

Coronamaatregelen

Maar hier past wel een kanttekening: hoe zag het oorspronkelijke contract eruit? Als dat voordelig of juist nadelig was (economische krachtsverhoudingen) dan moet dat voordeel of nadeel proportioneel behouden blijven. En een contract wordt alleen aangepast als het totaal onredelijk zou zijn om vast te houden aan de originele afspraken.

En hoe zit het dan met overmacht (art 6: 75 BW)? Dat woord zingt nu overal rond. Let op: overmacht komt alleen aan bod als de afgesproken prestatie onmogelijk is geworden door de coronamaatregelen. Dat is niet vaak het geval; de betalingsverplichting is meestal verre van leuk in de huidige omstandigheden, maar niet onmogelijk. De andere partij kan bij overmacht het contract nog steeds ontbinden, maar heeft geen recht op schadevergoeding.

Coronaperiode

Dan hebben we ook nog die verdraaide kleine lettertjes: lees in het contract of de algemene voorwaarden na wat is bepaald over onvoorziene omstandigheden en overmacht. Valt je specifieke casus hieronder? Dan kan op basis daarvan worden bepaald wat de in het contract afgesproken consequenties zijn. Afspraken tussen partijen zijn leidend.

We weten niet hoelang deze coronaperiode nog gaat duren. Vaak heb je als bedrijf een langdurige relatie met elkaar. Procederen kost geld en tijd, en het resultaat is soms onzeker. Het kan grote voordelen hebben om in deze coronatijd en -strijd een beetje lief te zijn voor elkaar.

Auteur: Ebba Hoogenraad, advocaat food law bij Hoogenraad & Haak, kennispartner van VMT.

Illustratie: Larissa Sas