Debat biobrandstoffen hindert verdere verduurzaming palmolieproductie

KENNISPARTNER - “De discussie over een mogelijk verbod van het gebruik van palmolie in biobrandstoffen heeft een negatieve invloed op het gebruik van duurzame palmolie in voeding”, zegt Frans Claassen, voorzitter van de European Palm Oil Alliance.

“Terwijl de Europese voedingsmiddelen- en veevoerindustrie er alles aan doet om ervoor te zorgen dat alle palmolie die in Europa in voeding wordt gebruikt in 2020 duurzaam is gecertificeerd, overweegt de politiek een verbod van palmolie in biobrandstoffen. De toon van het debat over biobrandstoffen heeft een negatieve invloed op het vertrouwen van de consument en fabrikanten in duurzame palmolie in voedingsmiddelen. Daarmee wordt het goede werk op het gebied van verduurzaming tenietgedaan en worden de ambities voor verdere verbetering verstoord”, aldus Claassen.

Palmolie is de meest gebruikte plantaardige olie ter wereld. Het is een betaalbaar en veelzijdig ingrediënt in veel voedingsmiddelen en levert een positieve bijdrage aan het wereldvoedselvraagstuk. Palmolie wordt ook veel gebruikt in non-foodproducten en in biobrandstoffen.

Werken aan duurzaamheidsnormen

Palmolieproductie wordt vaak in verband gebracht met ontbossing en andere niet-duurzame praktijken. De Europese palmolie-industrie neemt deze bezorgdheid zeer serieus, maar is er ook van overtuigd dat stoppen met het gebruik van palmolie geen oplossing is voor de problemen. De Europese industrie werkt samen met producenten, overheden en maatschappelijke organisaties al jaren met succes aan duurzaamheidsnormen om het gebruik van steeds robuustere landbouw- en sociale praktijken te garanderen.

Europa is koploper

Europa is wereldwijd koploper in de ontwikkeling van duurzame palmolie, met duidelijke resultaten. In 2017 was 99% van de palmolie die Europa binnenkwam traceerbaar tot het niveau van oliemolens in het producerende land. Meer dan 84% van alle palmolie werd gedekt door een duurzaamheidsbeleid dat ontbossing, productie op veenland en uitbuiting van medewerkers tegengaat. 74% van de palmolie die voor voedingsmiddelen in Europa werd geïmporteerd, is RSPO-gecertificeerde duurzame palmolie. RSPO is de Ronde Tafel voor Duurzame Palmolie.

Er is geïnvesteerd in duurzame productie

In overeenstemming met de Europese criteria voor biobrandstoffen hebben palmolieplantages, waaronder kleinschalige boeren, geïnvesteerd om de productie te verduurzamen. De certificeringsprogramma’s voor alle oliegewassen die worden gebruikt in biobrandstoffen, waaronder palmolie, zorgen ervoor dat er geen ontbossing of groei op veengrond is en stimuleren innovatieve maatregelen om methaan- en biogasproductie te verminderen. Het simpelweg stopzetten van het gebruik van palmolie in biobrandstoffen zou een belangrijke stimulans in producerende landen wegnemen om de duurzame ontwikkeling van palmolie voort te zetten, ongeacht of deze wordt gebruikt in biobrandstoffen, voedsel, non-food of veevoer.

“Oproep tot verbod zal ontbossing niet stoppen”

“Het over een kam scheren van de gehele wereldwijde palmolieproductie als ‘niet-duurzaam’ doet bovendien geen recht aan de grote verschillen die bestaan. Palmolieproductie kán duurzaam zijn en er zijn steeds meer positieve voorbeelden.” Volgens Claassen zal de oproep tot een verbod op palmolie de ontbossing niet stoppen en helpt het ook niet om het levensonderhoud van vele boeren (die afhankelijk zijn van de palmolieproductie) te verbeteren. EU-lidstaten moeten zich houden aan de toezegging om de wereldwijde Sustainable Development Goals (SDG’s) van de VN te onderschrijven. Duurzaam geproduceerde palmolie levert daar een belangrijke bijdrage aan en brengt bijvoorbeeld de doelen die gaan over sociaaleconomische ontwikkeling, het stoppen van ontbossing en het bieden van voedselzekerheid in de komende decennia dichterbij.

Samenwerking is belangrijk

Samenwerking tussen industrie, overheden en maatschappelijke organisaties is belangrijk om een volledig duurzame palmolieketen tot stand te brengen, ongeacht de vraag of de palmolie in voedsel of in andere producten wordt gebruikt. In dit verband is de recente bijeenkomst tussen de ministers van Europa en de Associatie van Zuidoost-Aziatische Naties (ASEAN) cruciaal. Hier werd aangedrongen op meer samenwerking tussen de lidstaten. Ook de toenemende samenwerking met palmolieproducerende landen in Latijns-Amerika en Afrika is een belangrijke stap voorwaarts. “Alleen door gecombineerde inspanningen kan de palmolieketen getransformeerd worden en de noodzakelijke sprong voorwaarts gemaakt worden om klimaatverandering aan te pakken en onze planeet te behouden voor toekomstige generaties”, besluit Claassen.

Auteur: Frans Claassen, voorzitter van de European Palm Oil Alliance (EPOA), directeur van MVO – de ketenorganisatie voor oliën en vetten,  kennispartner van VMT