VMT
VMT
Automatisering draagt bij aan de reductie van allergenen-recalls

Automatisering draagt bij aan de reductie van allergenen-recalls

Het aantal allergenen recalls is de afgelopen jaren enorm gestegen. VMT berichtte in hun jaaroverzicht over 2019 dat meer dan 37 procent van de recalls betrekking had op allergenen[1]. Hiermee is deze categorie koploper wat betreft de oorzaken van recalls. Deze trend lijkt zich in 2020 voort te zetten, want in het eerste kwartaal meldde de website productwaarschuwing.nl al vijftien allergenen-recalls.

Automatisering draagt bij aan de reductie van allergenen-recalls

De gevolgen van deze recalls zijn enorm. Voor de consument kan een allergeen allerlei schadelijke gezondheidseffecten veroorzaken. Van de volwassen bevolking in Nederland heeft 1 tot 3 procent een voedselallergie [2]. Onder kinderen is dit percentage zelfs 4 tot 6 procent. Wanneer een consument toch een product eet waarin een ingrediënt is verwerkt waarvoor diegene allergisch is, kunnen de klachten uiteenlopen van jeuk tot een acute allergische reactie (anafylaxie), met soms fatale gevolgen.

Bas Moolenschot, consultant bij Précon Consulting Group BV
Auteur: Bas Moolenschot

Recall heeft ingrijpende gevolgen voor bedrijfsvoering

Naast de verantwoordelijkheid die producenten hebben voor de gezondheid van de consument, heeft een recall ook ingrijpende gevolgen voor de bedrijfsvoering.

In de eerste plaats zorgt een recall voor financiële schade voor het bedrijf. De financiële schade komt onder andere voort uit de kosten van derving of vernietiging van het product, kosten die klanten doorberekenen, kosten samenhangend met communicatie en juridische kosten.

Ten tweede levert een recall vaak imagoschade op voor het bedrijf en/of merk, doordat het consumentenvertrouwen daalt. Ten slotte kan een recall leiden tot al dan niet tijdelijke stopzetting van bedrijfsactiviteiten. Dit kan vrijwillig gebeuren om bijvoorbeeld productielijnen schoon te maken, maar het kan ook worden opgelegd door de NVWA.

Complexiteit

Allergenen-recalls worden vaak veroorzaakt door het verkeerd of niet vermelden van allergenen op de verpakking of het etiket. Veel minder vaak is er sprake van kruisbesmetting met allergenen op de productielijn. Waarom worden juist zoveel fouten gemaakt bij het opmaken van de verpakkingen of het etiket? Dit heeft twee belangrijke redenen: de complexiteit van het proces en het grote aantal menselijke handelingen. En juist deze twee redenen versterken elkaar, met een grotere foutkans tot gevolg.

Foutloos etiketteren van ingrediënten

Het foutloos etiketteren van ingrediënten, waaronder allergenen, is zo complex omdat vaak gebruik wordt gemaakt van vele grondstoffen, die afkomstig zijn van vele leveranciers. Het is mogelijk dat dezelfde grondstof bij meerdere leveranciers wordt ingekocht. Daardoor kan het voorkomen dat bij eenzelfde grondstof verschillende allergenendeclaraties van toepassing zijn, door bijvoorbeeld kruisbesmetting bij de leverancier. De informatie van alle gebruikte grondstoffen moet samenkomen en op basis daarvan wordt een eindproductspecificatie opgesteld. Deze eindproductspecificatie vormt vervolgens de basis voor het op te maken etiket.

Beheer van eindproductspecificaties en recepturen

Ook bij het beheer van de eindproductspecificaties en recepturen is een fout snel gemaakt. Het is geen uitzondering dat bij een bedrijf enkele honderden recepturen in omloop zijn. Foutgevoelig zijn juist die recepturen die veel overeenkomsten hebben. Klant specifieke recepturen van eenzelfde type product wijken vaak niet zo veel van elkaar af, maar wanneer in een van de recepturen een ander allergeen aanwezig is, is een fatale fout snel gemaakt.

Extra controles zullen het aantal fouten wellicht verkleinen, maar zijn dus niet altijd de oplossing

Opmaken en controleren van verpakkingen

Ten slotte blijft ook het opmaken en controleren van verpakkingen en etiketten foutgevoelig. Informatie wordt namelijk vanuit de eindproductspecificatie overgenomen op de verpakking. Het is geen uitzondering dat er bijvoorbeeld bij versie 10 van een verpakking nog cruciale fouten worden opgemerkt tijdens een controle, ondanks dat er meerdere controles zijn geweest. Extra controles zullen het aantal fouten wellicht verkleinen, maar zijn dus niet altijd de oplossing.

De oplossing

Gezien het complexe proces om vanuit de grondstofspecificaties tot een declaratie op een verpakking of etiket te komen, is het van belang het aantal handelingen te reduceren. Bij iedere handeling bestaat de mogelijkheid dat er fouten worden gemaakt. Door het automatiseren van het proces van specificatiebeheer en etikettering kan het aantal handelingen enorm worden gereduceerd.

Gehele proces van grondstof tot etiket automatiseren

Met de online software Quasydoc is het mogelijk het gehele proces van grondstof tot etiket te automatiseren. Leveranciers kunnen in een beveiligde omgeving hun grondstofinformatie invoeren, waarna Quasydoc op basis van de aangemaakte receptuur automatisch een eindproductspecificatie in de gewenste opmaak genereert. Op basis hiervan kan direct een etiket worden geprint en kunnen gegevens geëxporteerd worden naar andere specificatiesystemen, zoals PSinFoodservice en GS1.

Met online software is het mogelijk het gehele proces van grondstof tot etiket te automatiseren

Het voordeel van Quasydoc komt helemaal goed tot zijn recht bij een wijziging in een van de grondstofspecificaties. Het systeem weet in welke recepturen deze grondstof wordt gebruikt en past automatisch de gekoppelde eindproductspecificaties en etiketten aan. Hiermee wordt voorkomen dat ergens een eindproductspecificatie of etiket wordt vergeten aan te passen.

Al deze functionaliteiten zorgen ervoor dat het automatiseren van specificatie- en etiketteringsprocessen bijdraagt aan de reductie van fouten in de allergenendeclaratie, waardoor mogelijke recalls, met alle nadelige gevolgen van dien, worden voorkomen.

Over online software Quasydoc

Quasydoc is opgericht in 2004 en heeft zich sindsdien bewezen als betrouwbare leverancier van online kwaliteitsmanagement software. Quasydoc biedt een oplossing voor bedrijven die hun processen willen optimaliseren. De software is modulair opgebouwd en biedt naast oplossingen voor specificatiebeheer ook mogelijkheden voor efficiënte planning en registratie van hygiënerondes; documentbeheer; leveranciers- en klantenklachten; non-conformiteiten; corrigerende en preventieve acties; workflow en interne audits & vergaderingen.

[1] VMT, 9 januari 2020, Recalls 2019: Welke producten riepen bedrijven terug en waarom?

[2] Meijer Y., Stadermann M. (2015) Voedselallergie. In: de Groot H., Sachs A. (eds) Het kinderallergie formularium. Formularium reeks. Bohn Stafleu van Loghum, Houten

Dit artikel is gesponsord door Précon Consulting Group BV