Rekentool voor loonkostenregeling voor werkgevers (NOW-regeling)

Rekentool voor loonkostenregeling voor werkgevers (NOW-regeling)

Het UWV verwacht aan het einde van de eerste dag (6 april) van het loket ruim 35.000 aanvragen te hebben ontvangen voor een tegemoetkoming in de loonkosten in verband met de coronacrisis (NOW-regeling). In dit artikel ook een interactieve rekentool voor ondernemers.

Aan het einde van de middag stond de teller op 33.719 bedrijven die in verband met de coronacrisis een beroep doen op deze zogenoemde NOW-regeling. Maandagochtend ging het loket open. Al snel stroomden tienduizenden aanvragen binnen. Maandag heeft het UWV al duizenden vragen van bedrijven telefonisch beantwoord.

Coronacrisis

Bedrijven die omzetverlies lijden vanwege de coronacrisis kunnen een aanvraag doen voor deze noodmaatregel overbrugging voor werkbehoud (NOW). Het kabinet hoopt er zo voor te zorgen dat bedrijven zoveel mogelijk personeel in dienst houden. Het is een van de belangrijkste regelingen die het kabinet in het leven heeft geroepen om bedrijven door de coronacrisis te loodsen.

Uitvoeringsinstantie UWV wil de komende tijd dagelijks rond 15.00 uur een update te geven over het aantal bedrijven dat aanklopt. Minister Wouter Koolmees (Sociale Zaken) sprak dit weekeinde over een mogelijk totaal van 100.000 werkgevers.

NOW-regeling

De NOW-regeling vervangt de werktijdverkorting en is een stuk ruimer. Bij een omzetverlies van 100 procent kunnen bedrijven 90 procent van de loonsom vergoed krijgen. Bij een omzetdaling van 50 procent gaat het om 45 procent van de totale loonsom. Ook blijven bij de nieuwe regeling de WW-rechten van de werknemer intact.

Tuinders

Verschillende groepen hebben al aangegeven dat de NOW-regeling niet goed werkt. Zo vinden tuinders dat door naar jaaromzet te kijken bedrijven die veel omzet in één seizoen draaien worden benadeeld. Techbedrijven verwachten de hardste omzetklap pas na juni. Zogeheten scale-ups zijn bang in te storten omdat die bedrijven juist heel hard gegroeid zijn en niet veel vlees op de botten hebben.


Heeft u recht op de NOW-regeling?Toelichting

Als u de gegevens in de tool correct invult, ziet u het bedrag dat u per maand aan loonkosten vergoed krijgt en het voorschot dat het UWV u in eerste instantie per maand zal verstrekken. De bedragen worden echter meteen voor 3 maanden uitgekeerd. Immers, de regeling is er alleen voor werkgevers die gedurende 3 maanden minstens 20 procent omzetverlies hebben. Zij kunnen vanaf 1 maart een tegemoetkoming krijgen van maximaal 90 procent van de loonsom. Hoe hoger het omzetverlies, hoe hoger de tegemoetkoming in de loonkosten voor de werkgever. Voorwaarde is dat werkgevers het loon van de werknemers doorbetalen en dat de werknemers niet ontslaan om bedrijfseconomische redenen.

Nacalculatie

De werkgever moet na de uitkering aantonen dat er daadwerkelijk recht was op de tegemoetkoming. Binnen 24 weken na afloop van de periode waarover de NOW is toegekend, moet de werkgever de vaststelling van de subsidie aanvragen. In beginsel is hiervoor een accountantsverklaring vereist. Vervolgens zal UWV binnen 52 weken een eindafrekening doen. Die kan dus anders uitvallen dan bij de eerste opgave werd verwacht.

Pas op voor boetes

Het is nadrukkelijk niet de bedoeling dat de werknemer in de periode waarvoor de NOW-regeling geldt wordt ontslagen om bedrijfseconomische redenen. Als de werkgever dat wel doet, moet hij het volledige bedrag van de NOW-regeling plus 50% terugbetalen.

Bepaling omzetverlies

Om de hoogte van het omzetverlies te bepalen, moeten werkgevers eerst hun totale omzet uit 2019 delen door 4. Zij vergelijken dat vervolgens met de omzet in maart-april-mei 2020. Werkgevers kunnen ook een periode in 2020 kiezen die één of 2 maanden later start. Voor een concern gaat het om de omzetdaling van het hele concern.

Loonsom

Voor de loonsom gebruikt UWV de gegevens uit de loonaangifte. UWV neemt hierbij als grondslag het socialeverzekeringsloon. Hier komt voor alle werkgevers dezelfde opslag van 30 procent bovenop voor de werkgeverslasten zoals de opbouw van vakantiegeld, pensioen en de werkgeverspremies. Er zit daarnaast een maximum aan het loon per werknemer van 9.538 euro per maand. Salaris boven dit bedrag wordt niet gecompenseerd.

UWV vergelijkt de loonsom in de subsidieperiode met de loonsom van januari. Als die ontbreekt, neemt UWV de loonsom van november 2019. Om calculerend gedrag te voorkomen, neemt UWV correcties in de loonaangifte die zijn ingediend na 15 maart niet mee voor deze regeling.