nieuws

Rol bedrijfsleven belangrijk binnen platform opkomende voedselveiligheidsrisico’s

Voedselveiligheid & Kwaliteit

Een nieuw op te richten platform moet opkomende voedselveiligheidsrisico’s in kaart gaan brengen. Het is nog afwachten welke rol het bedrijfsleven en andere partijen binnen de voedselketen zelf zullen krijgen binnen dit nieuwe platform. Jeroen Dijsselbloem, voorzitter van de Onderzoeksraad voor Veiligheid (OVV), zal tijdens hef Food Safety Event op 28 november toelichten welke rol hij idealiter ziet voor het bedrijfsleven.

Rol bedrijfsleven belangrijk binnen platform opkomende voedselveiligheidsrisico’s

Eind oktober reageerde het kabinet op het rapport ‘Opkomende voedselveiligheidsrisico’s’ van de Onderzoeksraad voor Veiligheid. Het kabinet neemt de aanbeveling van de OVV over en wil nog dit jaar een platform samenstellen met inhoudelijke experts van het RIVM, Wageningen Food Safety Research (WFSR, voorheen Rikilt, red.), het Cgtb, de NVWA en andere relevante organisaties. Het platform moet gaan adviseren of en op welke wijze signalen worden opgepakt binnen de huidige risicobeoordeling, onderzoeksprogrammering en handhaving. Het RIVM heeft van het kabinet de opdracht gekregen met een voorstel te komen.

Rol bedrijfsleven

In deze kamerbrief wordt nog niet ingegaan op de die het bedrijfsleven of de voedingsmiddelenindustrie hierbinnen zal kunnen spelen. In hoeverre de RIVM een actieve rol voor het bedrijfsleven meeneemt in het voorstel en hoe deze rol er dan uit zal zien, is ook nog niet bekend.

Aanbevelingen en conclusies OVV

Wel gaf de OVV eerder in de aanbevelingen van het rapport Opkomende voedselveiligheidsrisico’s aan dat het wenselijk is dat een platform signalen bijeenbrengt uit zoveel mogelijk bronnen, dus ook vanuit het bedrijfsleven.

Verder concludeerde de OVV dat nu bij zowel overheid als bedrijfsleven te weinig urgentie is om methoden en werkwijzen te ontwikkelen en te implementeren waarmee opkomende risico’s vroegtijdig in beeld kunnen worden gebracht. Ook signaleerde het rapport dat gemeenschappelijke initiatieven van bedrijven, onderzoeksinstanties en lidstaten binnen de EU maar moeilijk van de grond komen. En dat mogelijkheden voor bedrijven om problemen en misstanden te kunnen melden aan de toezichthouder te beperkt zijn. “Het ontbreekt aan positieve stimulansen om dergelijke informatie te delen”, aldus het rapport.

Dijsselbloem op Food Safety Event 

Hoewel Dijsselbloem op het Food Safety Event op 28 november nog geen diepgaand oordeel kan geven over de kamerbrief, houdt hij ons als slot van het event een spiegel voor. Laten we ons elke keer verrassen door nieuwe voedselveiligheidsincidenten? Waarom is een waakhond voor opkomende voedselveiligheidsrisico’s nodig? En wat kunnen bedrijven zelf doen om het volgende incident voor te zijn?

Bekijk hier het hele programma van het Food Safety Event op 28 november in Flint Amersfoort en meld u snel aan.

Eerder die middag geeft de OVV een workshop ‘Opkomende voedselveiligheidsrisico’s in het vizier

Onderzoekers Frits Bloemendaal en Marjolein Baart van de Onderzoeksraad voor Veiligheid dagen het publiek uit om na te denken over voedselveiligheidsincidenten die nog niet zijn gebeurd. Hoe kun je de ontwikkelingen en risico’s beter in beeld krijgen en de incidenten eerder zien aankomen?

Reageer op dit artikel