Robotica steeds belangrijker voor voedingsfabrikanten

Robotica steeds belangrijker voor voedingsfabrikanten

Steeds meer fabrikanten van levensmiddelen nemen mensen aan die kennis hebben over robotica. Producenten zetten steeds meer in op technologische hulpmiddelen.

Dat blijkt uit cijfers van het nieuwe databedrijf Global Data. In juni van dit jaar lag het percentage bedrijven dat personeel op roboticagebied aanneemt een stuk hoger dan in dezelfde maand vorig jaar. Van de onderzochte bedrijven heeft 26,1 procent iemand werken die zich met robotica bezighoudt.

In maand tijd stijging van bijna 2 procent

Die 26,1 procent was het percentage dat werd gemeten in juni. Dat percentage lag in juni 2021 nog op 20,8 procent. Ook ten opzichte van mei dit jaar, een maand eerder dus, is er een verschil te zien. Toen had 24,3 procent van de levensmiddelenfabrikanten een robotica-personeelslid in dienst.

‘Robots in toekomst steeds belangrijker’

Global Data is ervan overtuigd dat voedingsfabrikanten de komende jaren steeds meer te maken zullen krijgen met robotica. Bedrijven die daar aandacht voor hebben zouden beter voorbereid zijn op het toekomstige bedrijfslandschap, waarin robots steeds belangrijker zullen zijn. Om optimaal te profiteren van robotica is wel kennis nodig. Dat is terug te zien in het aantal vacatures op dat gebied en het aantal mensen dat wordt aangenomen.