Optimalisatie van procesinstellingen en onderhoud leidt tot CO2-reductie

Optimalisatie van procesinstellingen en onderhoud leidt tot CO2-reductie

KENNISPARTNER - In het overheidsakkoord is een nationale CO2-reductie van 50% in 2030 afgesproken. Ook de levensmiddelenindustrie zal moeten bijdragen aan het verkleinen van de CO2-footprint. Verandering naar een duurzamere energiesoort brengt onlosmakelijk infrastructurele problemen en kosten met zich mee. CO2-afvang en opslag levert nog onbekende risico's op en langdurige aansprakelijkheid voor de industrie. Kortom, de gedachte dat energie die je niet nodig hebt ook niet opgewekt hoeft te worden is nog altijd van toepassing.

Deze gedachte leidt naar procesoptimalisatie als meest kansrijke manier om energieverbruik te verminderen. Daarmee wordt ook CO2-reductie gerealiseerd. In de levensmiddelenindustrie is optimalisatie vooral gericht op mensen, materiaal en inkoop. Op energiegebied kunnen echter nog grote stappen gezet worden die naast procesoptimalisatie ook kostenbesparingen op onderhoud op gaan leveren.

Energieverbruik

Door een analyse te maken van energieverbruik, afgezet tegen de combinaties van producttype, productievolume en weersomstandigheden, kan een producent komen tot een steeds optimalere procesefficiëntie. Dit levert al een eerste grote energiebesparing op. Inzoomen op onderdelen van het productieproces kan vervolgens leiden tot een continuproces zonder storingsoponthoud en nog meer energiebesparing. Dit levert naast een footprintverkleining ook een kostenreductie op.

Lerende software

Om tot een dergelijke optimale procesefficiëntie te komen kan gebruik gemaakt worden van Artificial Energy Intelligence (Aei®). Dit is software die op basis van historische data en met behulp van domeinkennis, de verbanden leert tussen de prestaties van assets, omgevingsfactoren en het energiegebruik (gas, warmte en elektra) in elke bedrijfssituatie.

Suboptimale maar ook optimale prestaties gaan altijd gepaard met afwijkingen van het normale energiegebruik (zowel kwantiteit als kwaliteit). De Aei®-software detecteert near-realtime afwijkingen en genereert de inzichten om procesinstellingen snel te verbeteren.

Op deze manier kan een grote energiereductie bewerkstelligd worden. Vaak is dat bij levensmiddelenproducenten 5% tot 15% van de totale energiekosten. Daarnaast worden grondstof- en afvalstromen geoptimaliseerd.

Condition Based Maintenance

In de afgelopen maanden zijn tijdens de coronacrisis sommige levensmiddelenproducenten gedwongen geweest om continu te produceren. Door het ‘hamsteren’ van de consumenten moesten bepaalde lijnen volcontinu draaien. Er is dan geen tijd voor het volgen van de protocollen voor gepland groot onderhoud.

Doordat de Aei®-software ook onregelmatigheden in een zeer vroeg stadium signaleert kan escalatie ervan worden voorkomen en kan het onderhoud worden geoptimaliseerd. Dit Condition Based Maintenance (CBM) biedt de mogelijkheid voor een nagenoeg continue productie.

Als voorbeeld: een kleine motor van een vetsmeringspomp uit een zeer groot apparaat kan licht gaan aanlopen. Bij een normaal proces zal dit na enkele weken resulteren in het vastlopen van de grote machine, met soms een grote en langdurige storing tot gevolg.

CO2-reductie

Door de near-realtime monitoring van het energieverbruik van alle onderdelen van een grote machine kan een geringe afwijking van het energiegebruik van het kleinste onderdeel, in dit voorbeeld de kleine motor, tijdig gesignaleerd en gecontroleerd worden. Operators kunnen direct zien dát er iets aan de hand is. Klein onderhoud kan ingepland worden om te kijken, wát het probleem is.

Door near-realtime monitoring, bereikt een producent dus een optimale inrichting van de processen en het onderhoud en daarmee tegelijkertijd een directe CO2-reductie!

Auteur: Cyriaan Teunissen, Manager Business Development bij Actemium, kennispartner van VMT

Gratis nieuwsbrief VMT.nl

Niets missen van VMT.nl? Meld u dan aan voor onze gratis nieuwsbrief!

Ik ga akkoord met het ontvangen van vakinformatie op mijn interessegebieden van de titels van Vakmedianet en heb kennis genomen van het Privacy en Cookie Beleid van Vakmedianet groep. Ik kan deze toestemming op ieder gewenst moment intrekken.

15-16/05-2024 | Food Tech Event

15-16/05-2024 | Food Tech Event

Food Tech Event benadrukt de cruciale rol van techniek in de toekomst van de voedingsindustrie.

15-05-2024 | Food Tech Event Mikrocentrum

15-05-2024 | Food Tech Event Mikrocentrum

Mikrocentrum organiseert 15 en 16 mei 2024 de vakbeurs Food Technology onder een nieuwe naam: Food Tech Event. Met deze nieuwe naam legt Mikrocentrum...

Stefan Droogendijk: “De traditionele kwaliteitscontroles met een pen en een hele stapel papier behoren zo tot het verleden.”

Trending 2024 | Normec Foodcare: 'Voedselkwaliteit objectief...

"We willen dat alle mensen onbezorgd kunnen genieten van goed en veilig eten." Die missie staat prominent op de website van Normec Foodcare. Normec...

De toekomst van NIR-technologie in de alternatieve eiwitten sector

De toekomst van NIR-technologie in de alternatieve eiwitten sector

Terwijl de wereld zich buigt over duurzame voeding, staat de sector van alternatieve eiwitten in de schijnwerpers, balancerend tussen innovatie en...

Remko Vogelenzang, directeur Bobeldijk Food Group.

Plantaardige productie vereist specifieke afstemming machinerie

Begin 2020 is Bobeldijk Food Group in Deventer volledig overgegaan op de productie van vegan producten. Het van origine vleesbedrijf werd omgebouwd...

De E.coli bacterie. Als je deze bacterie vindt dan kan dat ook betekenen dat andere darmpathogenen aanwezig zijn in de productie, Salmonella bijvoorbeeld.

Beheersing omgevingspathogenen toegevoegd aan autocontrolegidsen

De module 'Beheersing van omgevingspathogenen in de voedingsindustrie', opgesteld door Fevia en haar sectoren, is een toevoeging voor alle...

Arla ontwikkelt afsluitbare dop van houtvezels

Arla ontwikkelt afsluitbare dop van houtvezels

Arla Foods ontwikkelt samen met de Zweedse start-up Blue Ocean Closures een afsluitbare dop gemaakt van houtvezels. Het zuivelbedrijf zegt met deze...

Vier verpakkingsmachines zijn uitgerust om ultrasoon te sealen. Met Jorie Aerts van GEA (l) en Jerry Kuis van Vezet.

Vezet floreert met verpakkingsmachines en warmtepomp van GEA

Bij Koninklijke Vezet staan 30 verticale verpakkingsmachines van GEA Food Solutions Weert. Bij vier van deze machines in de fabriek in Warmenhuizen...