Betrek de hele voedselveiligheidsketen bij het voorkomen van contaminatie

KENNISPARTNER - Er zijn veel redenen voor de voedingsmiddelenindustrie om in high care productieruimten te werken. Om contaminatie bij het verwerken van voedingsmiddelen te voorkomen, moet de hele voedselveiligheidsketen evenwel bij dit precaire proces betrokken worden.

Voedselveiligheid is een hot item in de voedingsmiddelenindustrie. Logisch, want klanten en overheid stellen hoge eisen en een recall wil je hoe dan ook voorkomen. Voedselverwerkende bedrijven zijn zich over het algemeen dan ook erg bewust van de hygiëne in hun productieruimte. Door processen vooraf goed in te richten, kunnen ze zich achteraf een hoop ellende besparen.

Een high care productieruimte kan daar een belangrijke bijdrage aan leveren. Waar voedingsmiddelen onder strikt gecontroleerde omstandigheden worden verwerkt, is het risico op besmetting met micro-organismen klein.

Voorkomen van contaminatie

Ook als het gaat om foodkleding merk ik dat steeds meer voedselverwerkers bewust bezig zijn met het voorkomen van contaminatie. Ze auditen ons, vanuit eigen motivatie of doordat hun klanten dit verlangen. En terecht, want kleding moet schoon zijn. Dat vraagt onder meer om een dagelijkse wisseling van kleding. Doe je dat als voedselverwerker niet, dan neemt het aantal micro-organismen de volgende dag sterk toe. Wat ik trouwens net zo belangrijk vind, is dat een medewerker zich door deze dagelijkse routine bewuster is van het eigen gedrag.

Daar zie ik ook een rol weggelegd voor ons als dienstverlener in bedrijfskleding. Ja, schone kleding moet contaminatie voorkomen, of de voedselproductie nu in een high care ruimte plaatsvindt of niet. Maar ik zie voor ons ook een uitdaging om het ketendenken bij bedrijven en medewerkers wat betreft hygiëne te stimuleren. Bijvoorbeeld door instructies over het juist aantrekken van beschermende kleding te verstrekken. Of door workshops over het belang van persoonlijke hygiëne in de voedingsmiddelenindustrie te geven.

Aansluiten bij certificatie in de voedingsmiddelenindustrie

In de wasserijsector is RABC (Risk Analysis and Biocontamination Control) de geldende hygiënenorm. Uiteraard voldoet onze high care wasserij aan deze norm en meer dan dat, maar we willen met onze proceseisen helemaal aansluiten bij de voedingsindustrie. Recent hebben we daarom onze eigen high care wasserij vernieuwd en uitgebreid. Dit is een afgesloten ruimte waar we alleen bedrijfskleding voor de voedingsmiddelenindustrie onderhouden. In deze ruimte werken wij conform ISO 22000, waarvan de certificatie naar verwachting dit voorjaar plaatsvindt. Dit is uniek in Nederland en betekent dat we werken met dezelfde hygiëne-eisen en hygiënemaatregelen als voedselverwerkende bedrijven.

Zo kunnen we op gelijkwaardig niveau praten over voedselveiligheid en het voorkomen van contaminatie. Met kwaliteitsmanagers, voedingsmiddelentechnologen en andere betrokkenen in de keten. Praat u mee?

Auteur: Michel Heerkens, eigenaar van Lavans, kennispartner van VMT