nieuws

Peter van der Steege neemt afscheid van Mérieux NutriSciences

Product & Bedrijfsnieuws

Peter van der Steege neemt afscheid van Mérieux NutriSciences

Na 38 jaar werkzaam geweest te zijn in wat nu Mérieux NutriSciences heet, neemt Peter van der Steege afscheid: “Ik ben er trots op dat ik betrokken mocht zijn bij de ontwikkeling van ons bedrijf naar de tegenwoordige situatie.”

“Aan de hand van de geschiedenis van ons laboratorium in Ede herken je verschillende ontwikkelingen. In de voedingsmiddelenindustrie: van nadruk op kwaliteitscontrole naar beheersing van voedselveiligheid. In de laboratoriumwereld: van sectorgerichte kwaliteitscontrolelaboratoria naar internationale, breed georiënteerde laboratoria met vooral meer analysewerk op gebied van voedselveiligheid en authenticiteit”, aldus Van der Steege.

Stichting Conex

Van der Steege kwam in 1980 bij Conex in Wageningen in dienst. De Stichting Conex werd in 1953 opgericht door de Vereniging der Nederlandse Groenten- en Fruitverwerkende Industrie (VIGEF). Conex controleerde de naleving van productschapsverordeningen voor de industrie.

“Zo onderzochten wij de kwaliteit van zuurkoolmonsters, diepvriesgroenten en jam. Er waren toen nog tientallen zuurkoolfabrieken”, zegt Van der Steege.

“In de verordeningen was vooral analytische aandacht voor kwaliteit, minder voor voedselveiligheid. Begin tachtiger jaren begonnen we met microbiologische analyses. Met het blauwe boek van Mossel-Tamminga en cursussen bij TNO schreven we zelf methoden uit; er waren nauwelijks normen.”

Conex B.V.

VIGEF besloot in 1986 het laboratorium te privatiseren. Er was een groeiende vraag naar commercieel werk buiten het doel van de stichting. “Bovendien kreeg de voedingsmiddelenindustrie behoefte aan onafhankelijke laboratoria en genormeerde analysemethoden. Het gevolg was dat in de tweede helft van de tachtiger jaren in onze markt veel commerciële laboratoria zijn gestart”, aldus Van der Steege. Het laboratorium van Van der Steege verhuisde naar Ede.

“Nog steeds werden, onder toezicht van het Rikilt, conservenmonsters onderzocht volgens productschapsverordeningen, maar met de nieuwe faciliteiten waren de uitbreidingsmogelijkheden enorm. Hygiëne-inspecties in bakkerijen en andere ambachtelijke sectoren en horeca werden ook gestart.”

Silliker Netherlands

“Conex was een interessante mogelijkheid voor een laboratoriumbedrijf met internationale ambities dat een plaats op de Nederlandse markt zocht. Wij werden in 2000 onderdeel van het Amerikaanse Silliker, samen met Bachevo. De locatie bleef Ede, waar inmiddels het gebouw in omvang verdubbeld was.”

“De samenvoeging van Bachevo en Conex was een succes. Vrijwel alle opdrachtgevers bleven, evenals vrijwel alle medewerkers. Silliker Netherlands kon met ondersteuning van de groep verder expanderen en professionaliseren en ook internationale klanten bedienen.”

Mérieux NutriSciences

“De Silliker Group is in de afgelopen jaren overgegaan naar de familie Mérieux, Frankrijk. Wij vormen nu, samen met meer dan honderd laboratoria over de hele wereld, Mérieux NutriSciences, met  enorm veel meer analysemogelijkheden, informatietechnologie en services waar wij in 1980 geen weet van hadden.”

Reageer op dit artikel