Complexere markt vraagt om meer digitalisatie
Verkopen van vertrouwen is de norm geworden