Nieuwe zuivelkringloop op de Waddeneilanden
Hoe ziet de ideale snack eruit?