Strengere handhaving MOAH, NVWA maakt richtlijnen bekend

Strengere handhaving MOAH, NVWA maakt richtlijnen bekend

De Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) gaat per 1 januari 2024 strenger handhaven op minerale oliën. Een tijdelijk handhavingsbeleid van NVWA moet het gehalte MOAH in levensmiddelen terugdringen.

Er zijn constant veranderingen op gebied van MOAH, dit zorgt voor veel onduidelijkheid in de voedingsindustrie. Er bestaan enkel conceptrichtlijnen en een conceptadvies van de Europese Unie. Vanaf 1 januari 2024 komt daar verandering in en gaat NVWA handhaven op basis van een tijdelijk handhavingsbeleid. Dit beleid vervangt huidige maatregelen. Na invoering hiervan zal NVWA evalueren of aanpassingen in het beleid noodzakelijk zijn. De autoriteit gaat het beleid op basis van kennisontwikkelingen bij de Europese Unie (EU) per periode bijschaven.

Wat is MOAH en waar zit het in?

MOAH staat voor ‘mineral oil aromatic hydrocarbon’ en is een verzamelnaam voor minerale olie die aromatische koolwaterstof bevat. MOAH komt voor in aardolie en geraffineerde olie. Door contaminatie tijdens productieprocessen is MOAH terug te vinden in de gehele voedselketen. Meestal is de oorzaak te wijten aan productieprocessen zoals besmettingen via smeermiddelen van machines of uitlaatgassen in de landbouw. Verpakkingen kunnen indirect ook tot besmettingen leiden zodra deze in aanraking zijn geweest met minerale oliën. Bij het aantreffen van MOAH in levensmiddelen hanteert NVWA maatregelen zoals staat omschreven in de tijdelijke handhavingsaanpak.

Limiet MOAH in voeding

Dit zijn de actielimieten per categorie.

  • Baby- en zuigelingenvoeding: 1 mg per kg.
  • Droge levensmiddelen met een vetpercentage ≤4%: 0,5 mg per kg.
  • Levensmiddelen met een vetpercentage tussen > 4% en ≤50%: 1 mg per kg.
  • Levensmiddelen met een vetpercentage van >50%: 2 mg per kg.

Zodra een product de actielimiet overschrijdt treedt de NVWA op zoals staat omschreven in artikel 14 van de Algemene Levensmiddelen Verordening. Bij het overschrijden van de actielimieten worden producten, uitgezonderd levensmiddelen met meer dan 50% vet, uit de handel gehaald. In alle gevallen moet overschrijding van de actielimiet gemeld worden bij NVWA.

Uitzonderingen

Wanneer de gehaltes MOAH in voeding, met uitzondering van kinder- en zuigelingvoeding, niet voldoen aan de actielimieten mag er volgens het handhavingsbeleid rekening worden gehouden met een meetonzekerheid van 50%. In discutabele situaties zal de NVWA een case-by-casebenadering hanteren. Hierin bepaalt de NVWA naar aanleiding van de situatie welk handhavingsbeleid geldt. Wanneer MOAH in levensmiddelen worden aangetroffen, kan dit voor de NVWA aanleiding zijn om een inspectie uit te voeren en te controleren of een bedrijf zijn verantwoordelijkheid neemt.

Didi de Koning

Didi de Koning

Redacteur VMT

Didi is sinds 2023 redacteur bij VMT en schrijft onder meer over voedselveiligheid & kwaliteit.