Handleiding beheersing Listeria monocytogenes in de voedingsmiddelenindustrie

De Handleiding beheersing Listeria Monocytogenes (Lm) in de voedingsmiddelenindustrie (versie 2.0) is in mei 2019 opgeleverd door de VNV in nauwe samenwerking met enkele van haar leden en vertegenwoordigers van andere brancheorganisaties.