Reacties op wijzigingen algoritme Nutri-Score: 'Betreurenswaardig dat portiegrootte niet is meegenomen'

Recent publiceerde het wetenschappelijk comité de voorgestelde wijzigingen voor het algoritme van de Nutri-Score. Het comité bekeek verschillende kritiekpunten van het algoritme en stelt specifieke wijzigingen voor. Hoe reageert de industrie op de voorgestelde wijzigingen? VMT deed een rondvraag.