Expertpanel: welke potentie heeft WGS voor de voedingsmiddelenindustrie?

Met whole genome sequencing (WGS) toonden de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) en het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) aan dat listeria van Offerman de afgelopen twee jaar waarschijnlijk leidde tot drie doden. Wat is de potentie van deze analysemethode bij de bestrijding van pathogenen?