nieuws

Commissie start onderzoek naar mogelijke kartelafspraken tussen twee Franse supermarktketens

Wetgeving & Toezicht

KENNISPARTNER – Op 4 november 2019 heeft de Europese Commissie de start aangekondigd van een formeel onderzoek naar mogelijke afstemming tussen Casino Guichard-Perrachon (bekend als ‘Casino’) en Les Mousquetaires (bekend als ‘Intermarché’) in strijd met het Europese kartelverbod. Spraken de Franse supermarktketens over meer dan de gezamenlijke inkoop?

Commissie start onderzoek naar mogelijke kartelafspraken tussen twee Franse supermarktketens

Casino en Intermarché zijn twee van de grootste supermarktketens in Frankrijk. In november 2014 hebben zij een gemeenschappelijke onderneming opgericht voor de gezamenlijke inkoop van hun merkproducten.

De Commissie is bezorgd dat Casino en Intermarché mogelijk voorbij zijn gegaan aan het (toelaatbare) doel van hun inkoopverband en betrokken zijn geweest bij concurrentiebeperkende gedragingen. Om die reden heeft de Commissie een onderzoek geopend, waarbij zij in het bijzonder zal nagaan of Casino en Intermarché hun activiteiten op het gebied van de ontwikkeling van hun winkelnetwerken en hun prijsbeleid met elkaar hebben afgestemd.

Indien de vermeende mededingingsbeperkende gedragingen van Casino en Intermarché worden bewezen, lopen zij het risico beboet te worden voor een overtreding van het Europese kartelverbod.

Inkoopverbanden en mogelijke mededingingsbezwaren

 De afgelopen jaren is het aantal inkoopverbanden snel toegenomen. In de Richtsnoeren voor horizontale samenwerkingsovereenkomsten merkt de Commissie op dat inkoopverbanden meestal gericht zijn op het creëren van koopkracht, wat kan leiden tot lagere prijzen of kwalitatief betere producten of diensten voor consumenten. Als dergelijke voordelen aan consumenten worden doorgegeven, dan kunnen inkoopverbanden een positief effect hebben.

Inkoopverbanden kunnen echter ook aanleiding geven tot mededingingsbezwaren. Het contact dat ondernemingen in het kader van een inkoopverband onderling hebben, kan leiden tot coördinatie van verkoopactiviteiten. De groei van het aantal inkoopverbanden en de veranderingen in partners in inkoopverbanden hebben de risico’s van dergelijke coördinatie vergroot.

Het is kortom belangrijk dat de mededingingsregels in het vizier worden gehouden indien ondernemingen betrokken zijn bij een inkoopverband of overwegen een inkoopverband aan te gaan.

Auteur: Natasja Brusik, advocaat mededinging & overheid bij Loyens & Loeff, kennispartner van VMT

Reageer op dit artikel