nieuws

Commissie beboet groenteconservenkartel met 31,6 miljoen euro

Wetgeving & Toezicht

KENNISPARTNER – De Europese Commissie heeft eind september de groenteconservenbedrijven Coroos en Groupe CECAB met respectievelijk 13,6 miljoen euro en 18 miljoen euro beboet voor hun deelname aan een kartel. Het betreft een kartel voor de levering van bepaalde soorten groenteconserven in de Europese Economische Ruimte (EER). Bonduelle onthulde dit kartel en ontloopt hiermee een geldboete van ongeveer 250 miljoen euro. Loont het om een kartel te onthullen?

Commissie beboet groenteconservenkartel met 31,6 miljoen euro

De Commissie concludeert dat Bonduelle, Coroos en Groupe CECAB gedurende meer dan 13 jaar aan het kartel hebben deelgenomen. Het doel van de betrokken bedrijven was hun marktpositie veilig te stellen of te versterken, de verkoopprijzen te handhaven of te verhogen, de onzekerheid ten aanzien van hun toekomstig commercieel gedrag te verminderen en de voorwaarden voor afzet en handel in hun voordeel af te spreken en te controleren. Om deze doelstellingen te bereiken werden prijzen vastgesteld, markten en klanten onderling verdeeld, marktaandelen en volumequota afgesproken, offertes in aanbestedingen gecoördineerd en werd concurrentiegevoelige informatie uitgewisseld.

Uit het onderzoek van de Commissie is gebleken dat sprake was van één enkele inbreuk, die uit drie afzonderlijke overeenkomsten bestond. Het ging om (i) een overeenkomst ten aanzien van private label sales van groenteconserven zoals sperziebonen en doperwten in de EER, (ii) een overeenkomst ten aanzien van private label sales van maisconserven aan detailhandelaren in de EER, en (iii) een overeenkomst ten aanzien van de verkoop onder eigen merk en private label sales van groenteconserven aan detailhandelaren en aan de horecasector in Frankrijk. Bonduelle en Groupe CECAB hebben aan alle drie de overeenkomsten deelgenomen. Coroos was enkel betrokken bij de eerste overeenkomst.

Geldboetes

Voor het onthullen van het bestaan van het kartel heeft Bonduelle volledige immuniteit gekregen. Zoals hierboven al opgemerkt, heeft Bonduelle hiermee een geldboete van circa 250 miljoen euro vermeden. De geldboetes van Coroos en Groupe CECAB zijn door de Commissie aanzienlijk verminderd vanwege hun (i) medewerking en mate waarin het door hen verstrekte bewijsmateriaal de Commissie heeft geholpen het bestaan aan te tonen van het kartel (Coroos 15%, Groupe CECAB 30%), en (ii) erkenning van hun deelname aan en aansprakelijkheid voor het kartel (beiden 10%). Bovendien is de boete van één van de bedrijven verder verlaagd door een succesvol beroep op het onvermogen om de geldboete te betalen. Uit het persbericht van de Commissie volgt niet welk van de twee beboete groenteconservenbedrijven het betreft en met hoeveel procent de boete (verder) is verlaagd.

Overigens is de Commissie in het kader van hetzelfde onderzoek een standaardprocedure voor kartels (zonder schikking) gestart tegen groenteconservenbedrijf Conserve Italia.

Kartellisten opgepast

Het groenteconservenkartel toont andermaal aan dat het onthullen van een kartel kan lonen. Een bedrijf kan er immers een miljoenenboete mee ontlopen. Dat geldt niet voor de andere karteldeelnemers. Zij kunnen hooguit de schade beperken door hun medewerking te verlenen en aansprakelijkheid te erkennen. Daartegenover staat dat erkenning van aansprakelijkheid voor een kartel – hetgeen inherent is aan een clementieverzoek of schikking – voor slachtoffers van kartels de weg naar de nationale rechter om schade te vorderen vergemakkelijkt.

Auteur: Natasja Brusik, advocaat mededinging & overheid bij Loyens & Loeff, kennispartner van VMT

Reageer op dit artikel