nieuws

10 belangrijke wijzigingen in het Warenwetbesluit Meel en Brood

Wetgeving & Toezicht

10 belangrijke wijzigingen in het Warenwetbesluit Meel en Brood

Het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) heeft enkele belangrijke wijzigingen doorgevoerd in het Warenwetbesluit Meel en Brood. VMT zet de tien belangrijkste wijzigingen op een rij.

Het huidige Warenwetsbesluit geldt van 01-10-2017 t/m heden. De wijzigingen zullen ingaan per 1 juli 2020.

1. Toevoeging Artikel 1

Bij artikel 1 wordt het volgende onderdeel toegevoegd:

 1. (zuur)desem: een product dat ontstaat na fermentatie van een mengsel op basis van graan, water en van nature aanwezige micro-organismen, waarbij de micro-organismen in een actieve toestand aanwezig zijn of reactiveerbaar zijn.

 

2. Aanpassing Artikel 6a, eerste lid

Artikel 6a, eerste lid, oud: De hoeveelheid droge stof van brood met of zonder decoratie met een gewicht tussen 350 gram en 1000 gram ligt tussen de 240 en 265 gram onderscheidenlijk tussen de 480 en 530 gram.

Artikel 6a, eerste lid, nieuw: De hoeveelheid droge stof van brood met of zonder decoratie met een gewicht tussen 350 gram en 1000 gram ligt tussen de 240 en 265 gram, tussen de 360 en 400 gram of tussen de 480 en 530 gram.

 

3. Aangepaste titel paragraaf 3

Oude titel paragraaf 3: §3. Gereserveerde aanduidingen

Nieuwe titel paragraaf 3: §3. Gereserveerde en verplichte aanduidingen

 

4. Vier nieuwe toevoegingen in Artikel 7

In artikel 7 worden vier nieuwe onderdelen toegevoegd:

Artikel 7a:

Indien in de aanduiding de naam van één graansoort wordt gebezigd moet het meelbestanddeel voor minimaal 98% afkomstig zijn van de betreffende graansoort.

Artikel 7b:

Indien in de aanduiding de naam van twee of meer graansoorten wordt gebezigd moeten deze graansoorten:

 1. gezamenlijk voor minimaal 98% aanwezig zijn in het meelbestanddeel;
 2. afzonderlijk voor minimaal 5% aanwezig zijn in het meelbestanddeel; en
 3. worden vermeld in de aanduiding, in afnemende volgorde van de hoeveelheid waarin zij in het brood aanwezig zijn.

Artikel 7c:

De aanduiding meergranen mag uitsluitend worden gebezigd voor brood:

 1. waarvan het meelbestanddeel uit minimaal 3 verschillende graansoorten bestaat;
 2. waarbij de graansoort, waarvan de aanwezige hoeveelheid ervan in het brood het grootst is, maximaal 90% van het meelbestanddeel bedraagt; en
 3. waarbij de hoeveelheid van de afzonderlijke graanbestanddelen, uitgedrukt als percentage in het brood, in de ingrediëntenlijst wordt vermeld.

Artikel 7d:

 1. De aanduiding (zuur)desem mag uitsluitend worden gebezigd indien:
  1. (zuur)desem als enige rijsmiddel is gebruikt; en
  2. maximaal 0,2% droge gist of maximaal 0,5% verse gist is toegevoegd aan het meelbestanddeel
 2. Indien een brood met vruchten, noten, zaden en pitten (minimaal 30% van het totaal gewicht) wordt aangeduid met (zuur)desem mag de hoeveelheid droge gist, in afwijking van het eerste lid, onderdeel b, in totaal maximaal 0,5% droge gist of maximaan 1,2% verse gist van het meelbestanddeel bedragen.

 

5. Aanpassing Artikel 8

Artikel 8, oud: De aanduiding wit(te)brood mag uitsluitend worden gebezigd voor brood waarvan tarwebloem het voornaamste meelbestanddeel is en waarin zemelen met het blote oog niet waarneembaar zijn.

Artikel 8, nieuw: De aanduiding wit(te)brood mag uitsluitend en moet worden gebezigd voor brood waarvan bloem het voornaamste meelbestanddeel is en waarin zemelen met het blote oog niet waarneembaar zijn.

 

6. Aanpassing Artikel 9

Artikel 9, oud: De aanduiding bruinbrood of tarwebrood mag uitsluitend worden gebezigd voor brood waarvan (volkoren)tarwemeel, al dan niet gemengd met gebroken tarwe en tarwevlokken, het voornaamste meelbestanddeel is en waarin zemelen met het blote oog waarneembaar zijn.

Artikel 9, nieuw: De aanduiding bruinbrood mag uitsluitend en moet worden gebezigd voor brood waarvan (volkoren)meel, al dan niet gemengd met gebroken graankorrels en graanvlokken, het voornaamste meelbestanddeel is en waarin zemelen met het blote oog waarneembaar zijn.

 

7. Toevoeging Artikel 15

Bij artikel 15 wordt een 1. geplaatst voor de huidige tekst, en wordt onderstaande tekst toegevoegd:

 • Het woord midden of middengroot mag onderdeel uitmaken van de aanduiding van brood, anders dan bedoeld onder het eerste lid, uitsluitend voor zover de hoeveelheid droge stof van de aldus aangeduide waar ligt tussen de 360 en 400 gram. Indien het brood is gebakken in een bakblik, dan is de lengtemaat (buitenmaat) van het bakblik kleiner dan 27 centimeter.

 

8. Aanpassing Artikel 16

Artikel 16, oud: Het woord volkoren mag onderdeel uitmaken van de aanduiding van een in dit besluit bedoelde waar, voorzover in de aldus aangeduide waar de van nature voorkomende zetmeelrijke kern, kiem en zemelen van de desbetreffende graansoort in hun natuurlijke verhouding, al dan niet na een bewerking te hebben ondergaan, aanwezig zijn.

Artikel 16, nieuw: Het woord volkoren mag uitsluitend en moet onderdeel uitmaken van de aanduiding van een in dit besluit bedoelde waar, voor zover in de aldus aangeduide waar de voorkomende zetmeelrijke kern, kiem en zemelen van de desbetreffende graansoort(en) in hun natuurlijke verhouding, al dan niet na een bewerking te hebben ondergaan, aanwezig zijn.

 

9. Aanpassing Artikel 19a

Artikel 19a, oud: Waren die voldoen aan het Warenwetbesluit Meel en Brood zoals dat luidde op 30 september 2017 mogen worden bereid, aangeduid, verhandeld of gebruikt voor de bereiding van brood tot 1 oktober 2018.

Artikel 19a, nieuw: Waren die voldoen aan het Warenwetbesluit Meel en Brood zoals dat luidde op 30 juni 2020 mogen worden bereid, aangeduid, verhandeld of gebruikt voor de bereiding van brood tot 1 juli 2022.

 

10. Wijziging in de bijlage Warenwetbesluit bestuurlijke boeten

Wijziging inhoudsopgave:

In de inhoudsopgave wordt ‘C-10 Warenwetbesluit gastoestellen 2018’ vervangen door ‘B-8 warenwetbesluit gastoestellen 2018’.

Aanpassing Rubriek C-10:

Rubriek C-10 Warenwetbesluit gastoestellen 2018 komt te luiden:

B-8 Warenwetbesluit gastoestellen 2018
B-8.1 Artikel 2, eerste lid €525,- €1.050,- X
B-8.2 Artikel 2, tweede lid, juncto

Artikel 2, derde lid

€525,- €1.050,- X
B-8.3 Artikel 2, tweede lid, juncto €525,- €1.050,- X
B-8.4 Artikel 2, tweede lid, juncto

Artikel 5, tweede lid

€525,- €1.050,- X
B-8.5 Artikel 2, tweede lid, juncto

Artikel 6, tweede lid

€525,- €1.050,- X
B-8.6 Artikel 2, tweede lid, juncto

Artikel 6, derde lid

€525,- €1.050,- X
B-8.7 Artikel 2, tweede lid €525,- €1.050,- X
B-8.8 Artikel 4, eerste lid €525,- €1.050,- X
B-8.9 Artikel 5, eerste lid €525,- €1.050,- X
B-8.10 Artikel 6, eerste lid €525,- €1.050,- X
B-8.11 Artikel 7 €525,- €1.050,- X

 

Toevoeging na onderdeel C-6.8:

C-6.8.1 Artikel 2, tweede lid, juncto

Artikel 7a

€525,- €1.050,- X
C-6.8.2 Artikel 2, tweede lid, juncto

Artikel 7b

€525,- €1.050,- X
C-6.8.3 Artikel 2, tweede lid, juncto

Artikel 7c

€525,- €1.050,- X
C-6.8.4 Artikel 2, tweede lid, juncto

Artikel 7d, eerste lid

€525,- €1.050,- X
C-6.8.5 Artikel 2, tweede lid, juncto

Artikel 7d, tweede lid

€525,- €1.050,- X

 

Wijziging onderdeel C-6.15:

C-6.15 Artikel 2, tweede lid, juncto

Artikel 15, eerste lid

€525,- €1.050,- X

 

Toevoeging na onderdeel C-6.15:

C-6.15.1 Artikel 2, tweede lid, juncto

Artikel 15, tweede lid

€525,- €1.050,- X

 

Reageer op dit artikel