nieuws

Begroting 2019-2020: wat kan de voedingsindustrie verwachten?

Wetgeving & Toezicht

Het kabinet blijft inzetten op transparantie, het terugdringen van voedselverspilling en het verkorten van ketens, zo blijkt uit de onlangs gepresenteerde begroting van het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit.

Begroting 2019-2020: wat kan de voedingsindustrie verwachten?
Wopke Hoekstra, minister van Financiën presenteerde de rijksbegroting op Prinsjesdag.

Het kabinet blijft zich inzetten voor een integraal voedselbeleid waar meerdere departementen betrokken zijn.  De prioriteiten liggen daarbij dit jaar op het stimuleren van een duurzame en transparante voedselkeuze, transparantie en het aanpakken van voedselverspilling. Onderwerpen waar ook de voedingsindustrie zich volop mee bezighoudt.

Voedselverspilling

Om voedselverspilling in 2030 te halveren zorgt de regering er voor dat de agenda van de Taskforce Circular Economy op koers blijft. De taskforce richt zich daarbij vooral op het bieden van concrete oplossingen om voedselverspilling in de keten, inclusief de huishoudens, te verminderen.

Om burgers gezonder te laten eten wil het kabinet dat meer mensen eten volgens de Schijf van Vijf. Dit is een belangrijk speerpunt voor dit jaar. Het Voedingscentrum zal met behulp van sociale mediacampagnes meer bekendheid proberen te geven aan de Schijf van Vijf.

Eerlijke prijzen

Een eerlijkere prijsverdeling in de keten staat ook duidelijk op de radar van het kabinet. In de LNV-begroting wordt gesproken over True Pricing. Dit jaar komt er meer duidelijkheid over hoe te sturen op een eerlijkere prijsverdeling in de keten. Ook is een grotere bewustwording van consumenten nodig.

Blockchain

De roep om transparantie in de keten is groot. Het kabinet hoopt dat pilots met onder andere blockchain hieraan een bijdrage kunnen leveren. Ook kortere ketens al dan niet in combinatie met keurmerken helpen de transparantie voor de consument te verbeteren.

Reageer op dit artikel