nieuws

Britse actiegroep pleit na suikertaks ook voor calorietaks

Wetgeving & Toezicht

Britse actiegroep pleit na suikertaks ook voor calorietaks

Action on Sugar and Action on Salt, een Britste actiegroep, verzoekt de overheid van Engeland om een calorietaks in te voeren. Deze moet volgens de actiegroep gelden voor alle bewerkte voedingsmiddelen om overmatige calorie-inname te verminderen.

Volgens de actiegroep moeten voedingsmiddelenbedrijven zich houden aan door de overheid op te stellen criteria, net als bij de volgens hen succesvolle suikertaks voor frisdranken. Hierbij is het de bedoeling van de actiegroep dat voedingsmiddelenproducenten een belasting moeten betalen als zij het aantal overmatige calorieën in hun producten niet verlagen.

Verzadigde vetten

De actiegroep denkt dat deze taks zal leiden tot het aanpassen van verschillende voedingsmiddelen. De hoeveelheid vet, met name verzadigde vetten, zal verminderd moeten worden indien de calorietaks wordt ingevoerd.

Vetreductie

Vet is volgens de actiegroep een grotere veroorzaker van calorie-inname dan suiker. Om die reden vindt de groep het belangrijk dat voedingsmiddelenproducenten door middel van een taks worden aangemoedigd om, naast suiker, ook vet in voedingsmiddelen te verlagen.


Suikertax

De suikertax werd in 2016 in Groot-Britannie ingevoerd voor frisdranken. Voedingsmiddelenbedrijven speelden daarop in door de suiker in deze dranken te verlagen.


Obesitas

Door het invoeren van een calorietaks met strenge regels worden voedingsmiddelenbedrijven verplicht om gezondere producten met minder calorieën te produceren. De actiegroep denkt dat dit de overmatige calorie-inname kan verminderen die nu leidt tot een toename van kinderobesitas in Engeland.

Volgens de actiegroep kan de obesitascrisis in Engeland alleen opgelost worden door het verminderen van suiker én vet in voedingsmiddelen.

Overheid

Kinderen met overgewicht of obesitas eten gemiddeld per dag tussen de 140 en 500 calorieën teveel, ten opzichte van de aanbevolen hoeveelheid calorieën. Volgens de actiegroep doen voedingsmiddelenbedrijven nu niet voldoende om vetten en calorieën in voedingsmiddelen te verlagen en dus roepen ze de hulp van de overheid in.

Hart- en vaatziekten

De wetenschappelijke voedingsadviescommissie van Engeland (SACN) deed onderzoek naar de inname van verzadigde vetten. Uit dit onderzoek blijkt dat het verlagen van verzadigde vetten in voedingsmiddelen kan leiden tot een verminderd risico op hart- en vaatziekten en het verlagen van het cholesterolgehalte.

Vet- en suikerreductie

Wetenschappers van de Queen Mary Universiteit van Londen deden onderzoek naar suiker- en vetreductie. De resultaten van dit onderzoek tonen aan dat een combinatie van vet- en suikerreductie kan leiden tot een grotere afname van de calorie-inname. Hierdoor kan obesitas nog meer gereduceerd worden.

Meer vet, meer calorieën

In dit onderzoek toonden de wetenschappers aan dat vet een veel grotere bijdrage levert aan de calorie-inname dan suiker. Hiervoor werden meer dan achthonderdvijftig koekjes en cakejes onderzocht. Concluderend stellen de wetenschappers: hoe meer vet een product bevat, hoe meer calorieën, ongeacht de hoeveelheid suiker in het product.

Calorietaks

De Britse actiegroep pleit ervoor om een calorietaks in te stellen voor deze bewerkte voedingsmiddelen. De taks moet volgens de actiegroep vooral gelden voor producenten van producten zoals; chocola, ijs, pudding, zoete spreads, ontbijtproducten, zuivelproducten en overige nader te bepalen categorieën.

Ministerie van Volksgezondheid

Graham MacGregor, voorzitter van Action on Sugar and Action on Salt, zegt het volgende over de calorietaks: “De taks op frisdranken die er nu al is in Engeland staat producenten toe om de recepturen van producten aan te passen om zo geen taks te hoeven betalen.”

“Dit heeft al geleid tot een grotere suikerreductie in dranken in Engeland dan op voorhand werd verwacht,” aldus MacGregor. “Hetzelfde kan bereikt worden voor calorieën door een taks ervoor te creëren. Maar om dit te realiseren hebben wij de steun nodig van het Ministerie voor Volksgezondheid.”

Kinderobesitas

Kawther Hashem, voedingsdeskundige en campagneleider van Action on Sugar: “Wij doen een beroep op alle voedingsmiddelenproducenten om, naast suiker, ook vet te reduceren in de productie van voedingsmiddelen. Het is belangrijk dat de overheid dit duidelijk maakt aan de voedingsmiddelenproducenten.”

“Het is niet logisch dat er alleen suikerreductie geëist wordt voor koekjes, cakes en andere zoetigheden. Andere calorieën, zoals vetten, moeten ook gereduceerd worden. Suikerreductie alleen is niet genoeg om kinderobesitas tegen te gaan,” gaat Hashem verder.

Voedingsvezels

Roberta Alessandrini, onderzoeker aan de Queen Mary universiteit, vertelt hoe deze vetreductie tot stand kan komen. “Onze resultaten laten zien dat cakes en koekjes een grote hoeveelheid vet en verzadigd vet bevatten. Dit vet zorgt voor de meeste calorieën in deze producten.”

“Het reduceren van calorieën in deze producten kan door het toevoegen van fruit, groente of granen die voedingsvezels bevatten die goed zijn voor de gezondheid,” concludeert Alessandrini.

Onlangs verschenen in VMT: Minder zoete broodjes bakken lastig, maar oplosbaar

Reageer op dit artikel