nieuws

ProVeg verzoekt Europees Parlement tot intrekken vegaburgerverbod

Wetgeving & Toezicht

ProVeg verzoekt Europees Parlement tot intrekken vegaburgerverbod

Non-profitorganisatie ProVeg International roept de nieuwe leden van de landbouwcommissie van het Europees Parlement op om het voorstel voor een ‘vegaburgerverbod’ te herzien.

Vandaag komt de nieuw gekozen landbouwcommissie van het Europees Parlement voor het eerst samen. Hierbij zal de commissie beslissingen moeten nemen over een aantal door haar voorganger overgedragen dossiers. Zo ook over het voorgestelde ‘vegaburgerverbod’.

Schnitzelgate

De vorige landbouwcommissie stelde een verbod voor op het gebruik van benamingen voor vegetarische producten die verwijzen naar vlees- en zuivelproducten. Een eerdere poging om vegetarische vleesnamen te verbieden in Nederland, ‘schnitzelgate’, kreeg geen voet aan de grond. Volgens ProVeg gaven consumenten aan zich niet misleid te voelen door vegetarische producten.

Lees ook: Critici vegen vloer aan met VVD om Schnitzelgate

Plantaardige alternatieven

Volgens ProVeg is het voorstel van de landbouwcommissie om vlees- en zuivelbenamingen voor vegetarische producten te verbieden ondoordacht en potentieel schadelijk voor de plantaardige sector. Dit is één van de snelst groeiende markten en en bovendien een aanjager van duurzame innovatie op dit moment volgens ProVeg.

Dierlijke producten

“Vooralsnog is het Europese gemeenschappelijke landbouwbeleid (GLB) er niet in geslaagd om een adequaat antwoord te bieden aan de urgente problematiek rondom milieu, dierenwelzijn en volksgezondheid. Met name de huidige productie en consumptie van dierlijke producten is niet houdbaar voor de toekomst. De vorige landbouwcommissie is met een pakket aan voorstellen gekomen voor een herziening van het GLB na 2020, maar heeft helaas niet de paradigmaverandering ingezet die zo dringend nodig is om deze grote uitdagingen het hoofd te bieden. Wij hopen dat de nieuwe commissie dit pakket verwerpt en opnieuw begint,” vertelt Veerle Vrindts, directeur van ProVeg Nederland.

De Vereniging voor Nederlandse Vleeswarenindustrie (COV), gaf eerder aan positief verrast te zijn over de uitspraak dat er geen vleesbenamingen gebruikt mogen worden voor plantaardige producten. “De consument moet helder gepresenteerd krijgen wat hij koopt en wat hij eet. Bij echt vlees is dat volstrekt duidelijk, bij andere producten mag daarover geen twijfel ontstaan of willens en wetens worden gecreëerd,” aldus de COV.

Voedselsysteem

ProVeg is optimistisch over de nieuwe landbouwcommissie: “Meer dan de helft van de leden van de voorgaande landbouwcommissie is na de verkiezingen vervangen. Dat biedt kansen om met een schone lei te beginnen.”

Vrinds: “Europeanen vragen meer dan ooit om een duurzame economie, wat ook blijkt uit de goede resultaten die groene partijen hebben geboekt. Nu is het moment om met het Europese voedselsysteem een nieuwe weg in te slaan voor de komende decennia.”

VMT schreef eerder al over het verbod op vleesnamen voor vegaproducten:

 

Reageer op dit artikel