nieuws

Ministerie VWS neemt voortrekkersrol in interpretatie normen en levensmiddelenwetgeving

Wetgeving & Toezicht

Het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn (VWS) gaat aan de slag met de aanbevelingen uit het rapport van de commissie Sorgdrager naar aanleiding van de fipronilaffaire in 2017. Ze neemt de regie en verantwoordelijkheid bij de interpretatie van wetgeving en open normen als NVWA en bedrijfsleven er samen niet uitkomen.

Ministerie VWS neemt voortrekkersrol in interpretatie normen en levensmiddelenwetgeving

Dat vertelde VWS-beleidscoördinator Inge Stoelhorst afgelopen week tijdens de door VMT georganiseerde Food Law-bijeenkomst in Vianen.

 levensmiddelenwetgeving

Stoelhorst geeft toe dat er soms ergernis bestaat bij voedingsbedrijven bij interpretatiekwesties. “Soms gaat over of iets wel of niet op het etiket mag. Dan overleggen we met de sector en leggen we het desnoods, als laatste redmiddel, aan de minister voor. De NVWA is namelijk geen beleidsinterpretatiebureau.”

Soms is een regel duidelijk en soms niet. Dan is er sprake van een grijs gebied, geeft ze toe. Het gaat dan om bijvoorbeeld de interpretatie van traceerbaarheidsregels, maar ook de zogeheten ‘open normen wekken ergernis.

Normen

Stoelhorst noemt als voorbeeld het incident met schelpdieren in Zeeland die de giftige stof tetrodotoxine bevatten (TTX). “Hier is geen norm voor dus dan is het lastig handhaven . Wij moeten dus een norm stellen zodat de NVWA kan handhaven.” Meer regie van het ministerie geeft zowel NVWA als het bedrijfsleven wat rust. “Met regelgeving en interpretatie moeten we echt aan het langste eind trekken, benadrukt Stoelhorst.

Adviesbureau regelgeving

Ze hoopt dat bedrijven nu VWS zich meer gaat bemoeien met interpretatiekwesties, een beter beeld krijgen wat er van hen wordt verwacht. “Of ze het nou met de uitkomst eens zijn of niet. Maar we kijken natuurlijk ook of een interpretatie proportioneel is of niet.” VWS schiet alleen te hulp als het om grote interpretatiekwesties gaat. De kleintjes kunnen bedrijven zelf wel oplossen. “Consultants kunnen ook helpen want we zijn geen adviesbureau voor regelgeving.”

Ketenborging

Een ander voortvloeisel uit het vorig jaar gepresenteerde rapport van de commissie Sorgdrager is dat er voor de primaire sectoren actieplannen komen om de keten beter te borgen. Deze moeten de komende twee jaar vorm krijgen. De eiersector ondernam al snel actie na het rapport.

Stoelhorst: “Met de eiersector hebben we een traject gehad en ze hebben een actieplan opgesteld en dat willen we ook voor andere primaire ketens. We gaan ze allemaal vragen: licht jullie ketens eens door: waar zitten jullie zwakke plekken. Er zijn delen van voedselketens waar weinig borging opzit maar waar grote problemen kunnen ontstaan.” Dit betekent concreet: witte vlekken detecteren en actieplannen opstellen.

Kennis voedselveiligheid

VWS wil zelfregulering in de primaire sector stimuleren, ook om de NVWA, dat met capaciteitsproblemen kampt te ontlasten. Maar dan moeten alle ketens wel goed geborgd zijn. Zonder namen te willen noemen zegt Stoelhorst: “ Ik weet dat zaken her en der niet goed worden gedaan.

Ook ontbreekt soms de nodige kennis over voedselveiligheid.” De ketens hoeven over twee jaar niet gelijk te voldoen aan de strenge eisen van Ketenborging.nl “Een goede hygiënecode is ook al een mooie stap. Het gaat erom welke stappen ketens nog kunnen maken om een tweede fipronil te voorkomen?”

Reageer op dit artikel