nieuws

Bruins: ‘Ik maak mijn lijn over etikettering van vegaproducten voor de zomer bekend’

Wetgeving & Toezicht

Minister Bruno Bruins vindt dat voedingsmiddelen geen misleidende namen mogen hebben, maar vindt het gebruik van namen die voor zowel vleeshoudende als -vrije producten, niet per se misleidend.

Bruins: ‘Ik maak mijn lijn over etikettering van vegaproducten voor de zomer bekend’

Dit geeft de minister voor Medische Zorg en Sport aan in zijn antwoorden op Kamervragen van Tjeerd de Groot (D66) over de landbouwcommissie van het Europees Parlement (EP) dat vleesnamen voor vegetarische producten wil verbieden. Bruins beantwoordde de vragen mede namens minister Schouten (Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit).

Gemeenschappelijke Marktordening

Uit de antwoorden blijkt bijvoorbeeld dat de reden dat de EP-landbouwcommissie met het verbod speelt, omdat zij bezig zijn met “de amendementen die zij graag in zouden die zij graag in zouden brengen op het voorstel van de Europese Commissie voor aanpassing van de verordening voor de Gemeenschappelijke Marktordening.”

“De wijzigingsvoorstellen over de benaming van vlees- en zuivelvervangende producten maakten deel uit van deze amendementen”, aldus Bruins.

In de Kamerantwoorden staat dat de aanduiding van voedingsmiddelen duidelijkheid moet geven over de aard van het product. “Als voor vleesloze producten termen worden gebruikt die (ook) voor vleeshoudende producten gebruikelijk zijn, is dit niet per definitie onduidelijk en misleidend, als de aanduidingen helder zijn over de afwezigheid van vlees en over het gebruik van andere grondstoffen”, zegt Bruins.

Definitie ‘veganistisch’ en ‘vegetarisch’

“In Verordening (EU) nr. 1169/2011 is vastgelegd dat de Europese Unie nog regels kan vaststellen voor onder andere het gebruik van de termen ‘vegetarisch’ en ‘veganistisch’. Zodra de Europese Unie hieraan invulling geeft, kan dit gevolgen hebben voor de wijze waarop met de etikettering van vleesvervangende producten moet worden omgegaan.”

Het zogenoemde ‘vegaburgerverbod‘ is nog niet definitief. Het zijn voorstellen van de landbouwcommissie van het Europees Parlement, waar het gehele EP nog over na moet denken. ” Het Europees Parlement heeft dus nog geen officieel standpunt ingenomen”, aldus Bruins.

“De lijn die ik ten aanzien van de etikettering van vegetarische producten wil volgen, zal vóór de zomer 2019 nader worden geduid en worden gepubliceerd op de website van de NVWA.”

Duits vleesnamenverbod

Eerder kreeg Edith Schippers (voormalige minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS)) ook al Kamervragen naar aanleiding van een vergelijkbaar berichtgeving vanuit Duitsland. In december 2016 kwam de NOS met het bericht Duitse minister: nepvlees mag geen schnitzel heten, waarna VVD-leden Ziengs en Lodders met vragen kwamen.

Uit haar antwoorden, mede namens de toenmalige staatssecretaris van Economische Zaken Van Dam, blijkt dat ook zij het gebruik van gebruik van namen die voor zowel vleeshoudende als -vrije producten, niet per se misleidend vindt.

Bovendien was minister Schippers toen (januari 2017) niet bereid om een verbod voor vleesnamen voor vleesloze producten in te voeren of op Europees niveau te pleiten voor een Europees verbod op vleesnamen voor vleesloze producten: “De huidige wetgeving rond de aanduiding van voedingsmiddelen is adequaat. Binnen de kaders van deze wetgeving houden ondernemers vrijheid in de aanduiding van hun voedingsmiddelen. Het is het kabinet bovendien niet bekend dat consumenten problemen ervaren met gebruikte productnamen op het gebied van vleesloze producten”, aldus Schippers.

Food Law Event

Op het Food Law Event op 20 juni 2019 komt Inge Stoelhorst, beleidscoördinator bij het ministerie van VWS, praten over de belangrijkste onderwerpen op dit moment op het gebied van etikettering en voedselveiligheid.

Meer weten? Bekijk het programma of schrijf u direct in.

Reageer op dit artikel