nieuws

FNLI: ‘Het blijft balanceren tussen innovatiekracht en transparantie’

Wetgeving & Toezicht

FNLI: ‘Het blijft balanceren tussen innovatiekracht en transparantie’

Onlangs stemde het Europees Parlement voor een voorstel van de Europese Commissie (EC) voor meer transparantie in EFSA’s beoordelingsproces van producten. Het EC-voorstel betekent concreet dat bedrijven al voor markttoelating hun veiligheidsstudies en productinformatie dienen te publiceren in een Europees openbaar register. Koepelorganisatie FNLI en haar Europese tegenhanger FoodDrinkEurope vinden dit geen goed idee. “Argumenten over belang innovatie worden opzij geschoven.”

Wat vindt de Federatie Nederlandse Levensmiddelen Industrie (FNLI) van het EC-voorstel?

“Het voorstel gaat om de aanvragen die door EFSA moeten worden beoordeeld voor markttoelating. Het betreft dus maar een gering aantal stoffen (met name pesticiden) en niet gewone voedingsmiddelen. Het effect op de voedingsmiddelenindustrie is daarom indirect en beperkt”, begint Marloes Kneppers, manager Consument & Informatie bij de koepelorganisatie. Maar als het gaat om nieuwe voedingsmiddelen (novel foods) dan heeft het EC-voorstel een groot effect op innovatie en nieuwe ingrediënten, vertelt Kneppers. “Het is jammer dat de argumenten over het belang van innovatie en de rol die het beschermen van data daarbij heeft, opzij lijkt te worden geschoven.”

Lees ook: EP maant EFSA: publiceer veiligheidsstudies voor markttoelating producten

Europarlementariërs als Annie Schreijer-Pierik (CDA) vrezen voor de concurrentiepositie van voedingsbedrijven als alle informatie open en bloot is in te zien in een Europees register.

“Uiteraard willen bedrijven hun informatie beschermen en een openbaar register is daarmee in strijd, zeker zolang een stof niet is goedgekeurd. Mogelijk moet er nog verder aan gewerkt worden als er onvoldoende informatie is. En de concurrentie ligt altijd op de loer. Het dossier moet wel volledig zijn conform de eisen Het ligt anders als een stof wordt toegelaten. Een dossier kan daarna, eventueel na een wachttijd, toegankelijk worden voor andere deskundigen. Er is wel een angst dat R&D-centra in Europa het zwaar zullen krijgen als het lastig wordt gemaakt om concurrentiegevoelige data te beschermen.”

FoodDrinkEurope, de Europese brancheorganisatie voor de voedingsmiddelenindustrie deelt de mening van de FNLI. “We verwelkomen het EC-voorstel om de transparantie te verhogen bij het risicobeoordelingsproces, maar we blijven wel bezorgd over de inadequate bescherming die het biedt aan novel foods en productverbeteringsagenda als geheel”, spreekt woordvoerder Elini Giannakaki haar bezorgdheid uit. Volgens haar zal de impact van het voorstel, als het wordt overgenomen door de lidstaten, het grootste zijn bij kleine- en middelgrote voedingsbedrijven. “Kijk als voedingsbedrijven uit andere delen van de wereld in een vroeg stadium toegang hebben tot nieuwe innovatie nog voor marktgoedkeuring in Europa dan verkrijgen ze een oneerlijk concurrentievoordeel.”

“Vertraging van de publicatie van niet-confidentiële data tot de publicatie van EFSA’s draft scientific opinion maakt het hele risicobeoordelingsproces transparanter zonder de negatieve impact op Europa’s voedings- en drankenindustrie”, aldus Giannakaki.

Kan de FNLI nog iets doen om aanpassing af te dwingen van het voor de voedingsindustrie mogelijk schadelijke voorstel van de Europese Commissie?

Kneppers: “Het is een lastig dossier waar transparantie en innovatiekracht tegen elkaar afgewogen moeten worden. We zullen natuurlijk de lans breken voor het behoud van innovatiekracht van de sector, maar zien ook dat op dit moment de roep om transparantie maatschappelijk gezien heel sterk is. Ook in Nederland.”

De FNLI is bezig om het voorstel van de Europese Commissie “tot in detail” aan het bestuderen. “Het blijft echter lastig om volledige transparantie te geven als je ook niet wilt dat je concurrenten ook mee kunnen lezen.” 

Reageer op dit artikel