nieuws

Principe-akkoord over nieuwe cao in de zuivelindustrie

Wetgeving & Toezicht

Principe-akkoord over nieuwe cao in de zuivelindustrie

Werknemers in de zuivelindustrie krijgen een nieuwe cao. De Nederlandse Zuivel Organisatie (NZO) en de vakbonden hebben een principe- akkoord bereikt over een tweejarige cao. Het akkoord bevat een structurele loonstijging van 2,5% per 1 april 2018 en 2,5% per 1 april 2019. Werknemers ontvangen daarnaast per 1 januari 2020 1% van hun jaarsalaris. Dit om hun inzetbaarheid te vergoten.

“een moderne zuivelcao, met aandacht voor inzetbaarheid, scholing en gezamenlijke verantwoordelijkheid”, zegt onderhandelaar Henk Jongsma van CNV Vakmensen.

Vitaliteitsregeling

Verder is de huidige vitaliteitsregeling verbeterd. Werknemers die op 1 januari 2017 jonger waren dan vijftig , kunnen vanaf 1 januari 2019 aanspraak maken op een arrangement ‘korter werken’. Dat betekent dat ze, vijf jaar voorafgaand aan hun AOW-leeftijd, minder kunnen gaan werken, met behoud van een groot deel van hun salaris en  pensioenrechten. Voor werknemers die voor 1 januari 2017 50 jaar of ouder waren, blijft de huidige 58plus- en 61plus-regeling in stand.

Het principe-akkoord wordt voorgelegd aan de leden van de vakbonden.

Reageer op dit artikel