nieuws

Voedingsindustrie vreest concurrentiepositie door situatie NVWA

Wetgeving & Toezicht

Voedingsindustrie vreest concurrentiepositie door situatie NVWA

De partijen in de agrifoodketen ,zoals de voedingsindustrie, roepen de politiek op niet verder te bezuinigen op de Nederlandse Voedsel en Waren Autoriteit (NVWA) en ook geen belastingen te heffen op producten en ingrediënten.

Ketenpartijen de Federatie Nederlandse Levensmiddelen Industrie (FNLI), het Centraal Bureau Levensmiddelenhandel (CBL) en de Land- en Tuinbouw Organisatie Nederland (CBL) doen de oproep in aanloop naar de Kamerverkiezingen in 2017. In een tienpuntenplan laten ze politici weten welke zaken voor de sector van groot belang zijn.

NVWA

Zo maakt onder andere de voedingsindustrie zich grote zorgen om het steeds verder uitkleden van de NVWA. Ze wil dan ook de garantie dat het toekomstige kabinet een “een efficiënte voedselautoriteit met kennis van zaken” garandeert.

Dit kan door te focussen op de kerntaak van de NVWA: toezicht op de naleving van de voedselveiligheid met behulp van risicogestuurd toezicht.

Kosten inspecties en keuringen

De ketenpartijen stellen: “Het is onacceptabel om opnieuw bezuinigingsrondes of reorganisaties op te leggen waardoor noodzakelijke kennis verloren gaat.”

De bedrijven in de agrofoodketen ergeren zich aan de “Strikte en geheel eigen interpretatie van Europese regels door de NVWA.” Die vaart daardoor een eigen koers in Europa.

Daar komt dan nog bij dat de voedselautoriteit kosten van inspecties en keuring doorberekent aan het bedrijfsleven. Dit gaat ten koste van de internationale concurrentie positie.

Concurrentiepositie voedingsindustrie

Die concurrentiepositie is een ander punt dat de ketenpartners aandragen in hun tienpuntenplan: zorg dat de sector internationaal toonaangevend blijft. Investeer daarom in de innovatieagenda van de sector, een stevig exportbeleid en het opleiden van talent.

Om internationale concurrentie positie te behouden, kunnen de ketenpartijen geen belastingen op ingrediënten en producten gebruiken.

Belastingen op ingrediënten en producten

Belastingen op voedsel gaan namelijk gepaard met hoge bestuurlijke en administratieve lasten en zijn alleen effectief voor het verhogen van belastingopbrengsten, maar niet voor het sturen op duurzamer of gezonder consumentengedrag, aldus de opstellers van het tienpuntenplan.

Afstemming beleid

Het bedrijfsleven wil betere afstemming van beleid dat de agrifoodketen raakt.

Nu is daar nog geen sprake van. Op dit moment is er weinig beleidsafstemming tussen en binnen ministeries en tussen de lokale, nationale en de Europese overheden,wat innovatie en verduurzaming vertraagt, stellen de ketenpartijen.

Een eenduidig, internationaal afgestemd beleid voorkomt tegenstrijdig beleid, is goed voor de investeringszekerheid en bestendigt de concurrentiepositie, aldus CBL, FNLI en LTO Nederland in hun tienpuntenplan.

Andere punten waar de ketenpartijen de politiek attent op maken zijn:

• Maak een bewuste leefstijl tot prioriteit

• Geef ruimte aan ambities voor een Circulaire agrifoodketen

• Draag bij aan het bewustzijn bij consumen- • ten over voedselverspilling

• Moedig unieke samenwerkingsinitiatieven • vanuit de sector aan

• Maak agrarische grondstofzekerheid een • strategisch speerpunt van het beleid

• Zet in op borging van het Groene Onderwijs

Reageer op dit artikel