artikel

Consortium komt tot één integriteitsstandaard

Wetgeving & Toezicht

Consortium komt tot één integriteitsstandaard

Een consortium met onder meer IFS, Superunie, Jumbo, Vion en Albert Heijn ontwikkelde de IFS Product Integrity Assessment (PIA). Jumbo-kwaliteitsmanager Johan Hulleman vertelt over de totstandkoming van deze integriteitsstandaard en de absolute noodzaak om integriteitsaudits gezamenlijk op te pakken. “De huidige manier van werken is in de toekomst onbetaalbaar.” Dit artikel is verschenen in VMT 5 van 17 mei 2019.

De ene auditor staat nog maar net buiten of de volgende staat alweer voor de deur. Menig leverancier zal deze situatie bekend voorkomen: auditors die min of meer hetzelfde komen controleren, maar voor een andere opdrachtgever. Kwaliteitsmanager Johan Hulleman van Jumbo: “Onlangs nog had ik bij een leverancier een audit ingezet en die was op dezelfde dag dat een collega een externe audit had bij die leverancier. Die kreeg dus op dezelfde dag twee retailers over de vloer.” Van dit ongewenste scenario wil Hulleman dan ook af.

Meer audits

Medio jaren negentig focuste de voedselketen met name op standaarden voor voedselveiligheid, waaronder HACCP. Die tijd ligt inmiddels ver achter ons. Supermarkten gingen op allerlei gebied steeds meer eisen stellen, wat leidde tot de retailstandaarden BRC en IFS. Mede door gesjoemel met vlees in 2013 en 2014 kwamen daar controles op integriteit bij. En dat merkt Hulleman in de portemonnee. “Daar gaat een groot deel van ons budget voor monitoring naar toe.” Jumbo en La Place voeren jaarlijks zo’n zestig externe audits uit, berekent de kwaliteitsmanager. “En dat bovenop controleurs voor andere GFSI-erkende standaarden en keurmerken die ook nog eens bij u over de vloer komen. Eigenlijk is dat waanzin”, zegt hij, zich haast verontschuldigend tegenover de bezoekers van het Food Future Event op 9 april in Nieuwegein. Maar Hulleman kan niet anders. Het familiebedrijf doet zaken met 700 leveranciers en heeft 8.000 tot 9.000 huismerken in zijn assortiment. “Die kunnen allemaal op een of andere manier in aanraking komen met fraude of authenticiteitsproblemen. En dan hebben we dus een uitdaging.” Die ging Hulleman aan.

Gezamenlijke aanpak

Hulleman zocht toenadering tot collega-retailers, fabrikanten, certificerende instellingen en een standaardeigenaar om te komen tot een gezamenlijke aanpak voor de borging van productintegriteit. De huidige manier van werken – iedere retailer een eigen integriteitsprogramma en eigen auditors – is gewoonweg onhoudbaar. Zo ontstond een consortium met IsaCert, Vion, Lloyd’s Register, Albert Heijn, Superunie, Jumbo en IFS om de IFS Product Integrity Audit (PIA) te ontwikkelen. Het doel van de tool: vermindering van duplicatie, een uniforme benadering, kostenbeheersing en het creëren van nationaal en internationaal draagvlak. Hulleman hoopt dat audittoerisme door de uniforme benadering van de controles tot het verleden behoort.

Pilot

In 2017 startte een pilot die uiteindelijk leidde tot de productintegriteitsstandaard IFS PIA. Ook voedingsmiddelenbedrijven deden mee aan de proef. Daar is Hulleman de bedrijven heel erkentelijk voor. “Als wij vragen een audit te doen, weten wij ook wel dat een fabrikant niet alles 100 procent op orde kan hebben. Als deze informatie dan uiteindelijk bij onze inkoop terechtkomt, kan dat gevolgen hebben voor het contract met de fabrikant. Daarom hebben we ervoor gezorgd dat de auditresultaten binnen onze werkgroep zijn gebleven. Wij proberen namelijk juist een standaard te maken die ons gaat helpen fraudezaken boven water te krijgen.” Naast de eigen productintegriteitsaudits bestond de input voor de IFS PIA uit fraudechecks van IFS, de ervaring van IsaCert en Lloyd’s met second-party audits op productintegriteit, het kwaliteitsprogramma Varken van Morgen voor varkenshouders en de ervaring van SIM Supply met risicoanalyses in de keten.

Voordelen voor leveranciers

Leveranciers zullen voordelen ondervinden van de integriteitsstandaard, benadrukt oprichter Marjan de Bock-Smit van databedrijf SIM Supply en nauw betrokken bij de totstandkoming van IFS PIA. “De leveranciers die meewerkten hadden een overlap met andere retailers in Nederland. Eén audit kon gebruikt worden voor alle drie de partijen – Jumbo, Superunie en Albert Heijn. Eén auditrapport kon dienen voor meerdere klanten van diezelfde leverancier.” Een ander voordeel van de nieuwe standaard is dat de schaarse auditors efficiënter worden ingezet.

Volgens Hulleman is het draagvlak onder retailers voor de standaard goed. Ook Duitse en Franse retailers zijn aangehaakt. “Deze manier van werken en denken wordt dus langzaamaan uitgebreid.” Dat het buitenland meedoet, is alleen maar gunstig voor voedingsmiddelenbedrijven die willen exporteren naar landen als Frankrijk, weet De Bock-Smit. “Iedere individuele retailer daar heeft inmiddels zijn eigen integriteitsprogramma ontwikkeld. Dus als de IFS PIA goed gaat werken, willen we ook daar rust creëren voor leveranciers. Dat is de hele insteek van het proces.”

Albert Heijn PIA

IFS PIA wordt dit jaar hier uitgerold; volgend jaar in het buitenland – eerst in Duitsland en Frankrijk. Betekent dit het einde van de eigen productintegriteitsaudit die Albert Heijn drie jaar geleden presenteerde? Dat lijkt in ieder geval logisch, want als alle retailers vasthouden aan het eigen integriteitsprogramma, dan schiet de pas ontwikkelde IFS PIA zijn doel voorbij. Bovendien bestaat de input hier – van ook deels uit de productintegriteitsprogramma’s van de supermarkten, zoals die van Albert Heijn. De supermarktketen uit Zaandam zegt op dit moment beide audits te hebben omdat IFS PIA nog in de opstartfase zit. “Maar uiteindelijk willen we naar één audit: IFS PIA”, zegt AH-woordvoerder Anoesjka Aspeslagh. De Bock-Smit is duidelijk: IFS PIA vormt het uitgangspunt bij een productintegriteitsaudit. “Het uitgangspunt is uniformiteit en op die manier rust verkrijgen.”


Wat is IFS PIA

Met het evaluatieprogramma IFS Product Integrity Assessment (PIA) is te checken in hoeverre een onderneming adequaat omgaat met risico’s rond productintegriteit. De evaluatie richt zich op het product en met name op de grondstoffen. IFS PIA is een benchmarkevaluatie voor het integriteitsmanagement van voedingsproducten. De vereisten die worden gecontroleerd vormen de benchmark. Leveranciers kunnen zelf beslissen in hoeverre ze die willen naleven. Klanten bepalen wat ze van hun leveranciers verwachten en welke mate van naleving voor hen aanvaardbaar is. Een evaluatie op basis van de checklist, een evaluatierapport en -score, een actieplan en een professioneel oordeel van de auditor geven een beeld van het productintegriteitsmanagement van het bedrijf. De evaluatiescore laat zien in hoeverre de benchmark wordt gehaald. Meer informatie: ifs-productintegrity.com

Reageer op dit artikel