artikel

Wijziging ADH en norm voor glutenvrij

Wetgeving & Toezicht

De aanbevolen dagelijkse hoeveelheid (ADH) van een aantal vitaminen en mineralen is gewijzigd door de nieuwe Richtlijn 2008/100/EG. Deze waarden zijn nodig bij de opgave van de voedingswaarde op het etiket van een levensmiddel. Naast het vrijwillig gebruik van de voedingswaarde is het vermelden van deze waarde verplicht bij het gebruik van gezondheidsclaims.

In de tabel zijn alleen de gewijzigde waarden vermeld. Voor de vitaminen E en C en het mineraal magnesium zijn de waarden verhoogd. Lagere waarden zijn doorgevoerd bij de vitaminen K, B6 en B12, thiamine, riboflavine, niacine en biotine en de mineralen kalium, chloride, fosfor, zink, mangaan, chroom en molybdeen. In de regelgeving zijn nu ook waarden voor de mineralen koper, fluoride en seleen opgenomen.

Producenten mogen de gewijzigde waarden volgens het Wijzigingsbesluit Warenwetbesluit Voedingswaarde-informatie levensmiddelen vanaf 1 juli 2009 gebruiken. Producten met etiketten met daarop de oude ADH-waarden mogen tot 31 oktober 2012 worden verhandeld.

Glutenvrij
In januari 2009 is Verordening (EG) Nr. 41/2009 van kracht geworden met daarin voorwaarden voor het gebruik van vermeldingen rond gluten. Die voorwaarden waren volgens de wetgever noodzakelijk omdat de consument verward raakt door de verschillende typen productbeschrijvingen op nationaal niveau.

Bij het vaststellen van deze verordening is rekening gehouden met de in 2008 gewijzigde Codex Standard over dit onderwerp. Deze verordening is van toepassing op levensmiddelen voor personen met een glutenintolerantie. Die levensmiddelen zijn voor bijzondere voeding bestemde levensmiddelen die speciaal worden geproduceerd, bereid en/of verwerkt om te voldoen aan de speciale voedingsbehoeften van personen met een glutenintolerantie. Deze zijn weer onder te verdelen in ‘levensmiddelen vervaardigd uit tarwe, rogge, gerst, haver of kruisingen daarvan, die speciaal zijn verwerkt om het gluten te verminderen’ en ‘andere levensmiddelen’.

De voorwaarden voor gebruik van de termen hebben betrekking op het levensmiddel zoals dat aan de eindconsument wordt verkocht. De vermeldingen moeten dicht bij de naam waaronder het levensmiddel wordt verkocht, zijn aangebracht. De verordening is niet van toepassing op volledige zuigelingenvoeding en opvolgzuigelingenvoeding.

Vermeldingen
Bij de levensmiddelen die zijn vervaardigd uit tarwe, rogge, gerst, haver of kruisingen daarvan, die speciaal zijn verwerkt om het gluten te verminderen, mogen bepaalde vermeldingen op het etiket en in reclame worden gebruikt. Daarbij worden aanvullende eisen aan haver in levensmiddelen voor personen met een glutenintolerantie gesteld. Die haver moet speciaal zijn geproduceerd, bereid en/of verwerkt om verontreiniging met tarwe, rogge, gerst of kruisingen daarvan te vermijden en het glutengehalte van deze haver mag niet meer bedragen dan 20 mg/kg.

De vermelding ‘met zeer laag glutengehalte’ mag de fabrikant gebruiken als het glutengehalte in zijn levensmiddel niet meer bedraagt dan 100 mg/kg. De vermelding ‘glutenvrij’ mag op het etiket worden aangebracht als het glutengehalte niet meer bedraagt dan 20 mg/kg in het levensmiddel.

‘Andere levensmiddelen’
Bij ‘andere levensmiddelen’ is alleen de vermelding ‘glutenvrij’ mogelijk op het etiket, de presentatie ervan en in de reclame. De vermelding ‘met zeer laag glutengehalte’ mag niet worden gebruikt. Voor een term als ‘glutenvrij’ mag het glutengehalte de 20 mg/kg niet overstijgen. De regels voor de vermeldingen rond gluten mogen fabrikanten al toepassen. Vanaf 1 januari 2012 is dit verplicht.

Reageer op dit artikel