artikel

Industrie sceptisch over wetgeving

Wetgeving & Toezicht

De industrie heeft de nodige scepsis ten aanzien van regelgeving die Brussel maakt. Wetgeving laat te lang op zich wachten, is lang niet altijd duidelijk en/of volledig terwijl in geval van bijvoorbeeld etikettering het maar zeer de vraag is of de consument er uiteindelijk bij gebaat is.

Wetgeving
Congres

Hans Damman

Industrie sceptisch over wetgeving

De industrie heeft de nodige scepsis ten aanzien van regelgeving die Brussel maakt. Wetgeving laat te lang op zich wachten, is lang niet altijd duidelijk en/of volledig terwijl in geval van bijvoorbeeld etikettering het maar zeer de vraag is of de consument er uiteindelijk bij gebaat is.

Verzamel in een zaal honderd mensen die werkzaam zijn in of betrokken bij de voedingsmiddelenindustrie. Vraag zeven van hen een inleiding te houden over nieuwe wetgeving en het wordt nooit meer stil. Wetgeving maakt de tongen los. Veelal in kritische zin, zo werd duidelijk op het symposium Levensmiddelenwetgeving dat VMT op 2 december organiseerde in Maarssen.
Zowel bij de sprekers als de deelnemers was naast lof ook forse kritiek te beluisteren over nieuwe en op stapel staande Europese wetgeving. Deze laat soms erg lang op zich wachten en lang niet altijd zijn de teksten duidelijk; het stijgende aantal interpretatiedocumenten dat verschijnt, spreekt in dit opzicht boekdelen. Ook duren goedkeuringsprocedures (onder andere voor novel foods) veel te lang, zeker in vergelijking met de Verenigde Staten.

Onvolledig
Wetten zijn bij het van kracht worden steeds vaker onvolledig. Neem bijvoorbeeld de verordeningen voor additieven die met ingang van 20 januari 2009 geldig zijn. De komende twee jaar moeten nog de lijsten met goedgekeurde additieven worden opgesteld, die van enzymen worden pas rond 2017 verwacht.
Op andere vlakken dreigt overregulering, zoals in de b2b-etikettering. Hier moeten toeleveranciers hun afnemers via het etiket gedetailleerd (en indien dit nationaal zo wordt bepaald in de eigen landstaal) informeren, terwijl dezelfde informatie al via de specificaties of bijbehorende documenten wordt doorgegeven. Maar ook de nieuwe voorstellen voor de business to consumer etikettering zullen het bedrijfsleven opzadelen met extra lasten, zonder dat duidelijk is welke informatie de consument op welke manier op het etiket wil zien.

Volgen
Gezien de zeer vele veranderingen op het gebied van de wetgeving en de soms korte overgangstermijnen, kregen de bijna honderd aanwezigen op het congres het dringende advies mee de ontwikkelingen op de voet te volgen en zonodig bij hun belangenbehartigers aan de bel te trekken. In het geval van de enzymen zouden de producenten en afnemers in de voedingsmiddelenindustrie meer samen moeten optrekken.

Wetten en termijnen
Alleen al het afgelopen jaar zijn er veel wetten en wetsvoorstellen gepubliceerd. Begin 2008 lanceerde de Europese Commissie nieuwe voorstellen voor etikettering, die naar verwachting in 2010 hun eindversie krijgen en in 2013 van kracht zullen worden. De eindversie van de verordeningen over aroma’s, additieven en enzymen (het zogeheten FIAP-pakket) werd op 31 december 2008 gepubliceerd. Twintig dagen daarna werden deze vier verordeningen van kracht en vanaf januari 2011 moeten fabrikanten de etiketten volledig hebben aangepast.

Voedingsprofielen
Ook de voorstellen voor de voedingsprofielen zal de Commissie naar verwachting de eerste maanden van 2009 publiceren (officieel uiterlijk 19 januari). De eerste werkdocumenten die vorig jaar verschenen zorgen voor veel discussie. De restrictieve benadering van de voorstellen moedigt fabrikanten niet aan te investeren in (broodnodige) productinnovaties. De overgangstermijn voor de voedingsprofielen bedraagt twee jaar.
In de voedingsprofielen staan voor fabrikanten de voorwaarden om überhaupt een gezondheidsclaim te mogen voeren. Welke generieke gezondheidsclaims (artikel 13) fabrikanten mogen voeren, moet de Europese Commissie uiterlijk januari 2010 publiceren.

Meer informatie.
In VMT zijn eind 2008 artikelen verschenen over het FIAP-pakket (VMT 21 en 24), claims (VMT 22) en etikettering (VMT 23). Abonnees kunnen deze ook via www.vmt.nl gratis raadplegen.

Reageer op dit artikel