nieuws

RIVM beantwoordt 5 vragen over MOSH en MOAH

Voedselveiligheid & Kwaliteit

RIVM beantwoordt 5 vragen over MOSH en MOAH

Hoe gevaarlijk zijn de veelbesproken minerale oliën MOSH en MOAH nu eigenlijk? Waarom is het zo moeilijk om deze oliën te verbannen? En hoe kunnen voedingsmiddelenbedrijven deze minerale oliën uit hun producten houden? Het RIVM geeft antwoord op een vijftal vragen over minerale oliën.

Bianca van der Ven is medeverantwoordelijk voor het schrijven van twee rapporten aangaande minerale oliën in voeding. Deze schreef zij voor het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM). VMT stelde haar vijf vragen over de veelbesproken minerale oliën MOSH en MOAH.

MOSH en MOAH

“MOSH en MOAH zijn verzamelnamen voor een grote groep van stoffen die wisselend zijn van samenstelling”, legt Van der Ven uit. “Veel verschillende mogelijke bronnen kunnen leiden tot de aanwezigheid van MOSH en MOAH in producten. Sommige MOSH en MOAH vormen vrijwel geen risico voor de volksgezondheid en andere wel. Minerale oliën kunnen zowel bedoeld (voedseladditief) als onbedoeld (contaminant uit oliën) in voedingsmiddelen terechtkomen.”

“Een deel van de MOAH is kankerverwekkend, een deel is dat niet. Ruwe en verbrande oliën kunnen kankerverwekkende MOAH bevatten en deze oliën mogen dan ook niet in voedingsmiddelen terechtkomen. De kankerverwekkende MOAH zijn verdwenen indien minerale oliën voldoende gezuiverd zijn. Deze oliën bevatten mengsels van MOAH die niet kankerverwekkend zijn. Deze MOAH levert in voedsel zeer beperkt of geen risico”, gaat Van der Ven verder.

1. Is er een norm nodig voor minerale oliën, met name MOSH en MOAH?

“Het onderscheid tussen kankerverwekkende en niet kankerverwekkende MOAH in levensmiddelen is op dit moment analytisch niet te maken. Daarom is vooral de bron van herkomst een belangrijke indicator of je wel of geen zorgen moet maken, en niet het gehalte MOAH dat in de voedingsmiddelen gevonden wordt”, legt Van der Ven uit.

“Voor MOSH lijken de gehaltes die eerder in voedsel gevonden zijn geen risico te vormen voor de volksgezondheid. Momenteel geldt vanuit de Europese Commissie een aanbeveling voor monitoring van minerale oliën in levensmiddelen en verpakkingsmaterialen. De nieuwe data die zo verzameld wordt zal gebruikt worden om een betere risicobeoordeling uit te voeren”, gaat Van der Ven verder.

“Deze data zullen bijdragen aan een beter beeld over welke verontreinigingen vermijdbaar zijn en welke niet, dit kan namelijk per product anders zijn. De nieuwe monitoring data zal meegenomen worden in de discussie binnen Europa over het wel of niet stellen van normen”, concludeert Van der Ven.

2. Waarom is het zo moeilijk om minerale oliën uit te bannen?

Van der Ven: “Er zijn veel mogelijke bronnen van minerale oliën. Onder deze benaming vallen honderden stoffen. In de voedselverwerkende processen is gebruik van smeermiddel om machines te laten werken onvermijdelijk. Dit vormt een bron van mogelijke contaminatie. Via verdamping maar ook via direct contact kunnen stoffen uit minerale oliën dan in voeding komen.”

3. Hoe kunnen MOSH en MOAH überhaupt in babyvoeding komen?

“Voor de hand liggende bronnen zijn smeeroliën van voedselverwerkende machines. Denk hierbij aan machines die gebruikt worden voor het melken van koeien en het verwerken van de melk tot melkpoeder, tot machines voor het vullen en sluiten van het blik. Een andere mogelijke bron is het blik waar de melkpoeder in is verpakt. Voor het uitrollen van plaatstaal en het vormen van blik is het gebruik van technische olie noodzakelijk”, legt Van der Ven uit.

“Daarnaast kunnen minerale oliën uit drukinkten op het etiket naar de voeding gemigreerd zijn. Het is ook mogelijk dat MOSH en MOAH al aanwezig waren in de melk van de koe, doordat het bijvoorbeeld in de voeding van de koe zat. MOSH en MOAH kunnen daarnaast afkomstig zijn uit uitlaatgassen. Door Foodwatch wordt aangegeven dat er MOAH is gemeten in zuigelingenvoeding, maar het is niet bekend welke MOAH dat zijn en wat de herkomstbronnen zijn”, gaat Van der Ven verder.

4. Hoe gevaarlijk zijn deze minerale oliën echt?

Van der Ven: “De bron van de contaminatie bepaalt de mogelijke gezondheidsrisico’s van de aanwezigheid van minerale olie in voedsel. Zo kan MOAH afkomstig zijn uit technische of food-grade (smeer) oliën en deze oliën zijn niet kankerverwekkend. Daardoor is het mogelijke risico van deze oliën zeer beperkt of zelfs afwezig. Voor andere bronnen voor MOAH zoals ruwe olie, uitlaatgassen of verbrande oliën is dit echter niet het geval.”

5. Wat kunnen voedingsmiddelenbedrijven doen om minerale oliën uit hun producten te houden?

“Bedrijven moeten hun producten bereiden volgens HACCP regels. Dat houdt onder andere in dat ze moeten zorgen dat bekend is wat voor hun producten mogelijke bronnen zijn. Daarnaast moeten ze controleren of contaminatie daaruit beperkt of waar mogelijk vermeden is. De ‘Mineral Oil Toolbox’ van de Bund für Lebensmittelrecht (BLL) kan daarbij behulpzaam zijn. Ook de toolbox van Food Drink Europe is erg handig. Ten slotte is er ook een handige FNLI toolkit”, vertelt Van der Ven.

“Het is goed om te melden dat de Europese Commissie een richtsnoer heeft opgesteld waarin specifieke aanwijzingen zijn opgenomen voor bemonstering en analyse van minerale oliën in levensmiddelen en verpakkingsmaterialen. Dit hebben zij gedaan om betrouwbare analyseresultaten te genereren”, concludeert Van der Ven.

Food Safety Event

Listeria monocytogenes en Whole Genome Sequency (WGS) zijn onderwerpen die op het Food Safety Event uitgebreid behandeld worden. Dit event vindt plaats op 28 november in Amersfoort.

Klik hier voor het volledige programma

Klik hier om direct aan te melden

Reageer op dit artikel