nieuws

‘Toezicht door NVWA verder versterkt, bedrijfsleven betaalt meer’

Voedselveiligheid & Kwaliteit

Uit de begroting van het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV) blijkt dat zij verder inzet op het versterken van het toezicht van de Nederlandse Voedsel en Waren Autoriteit (NVWA). Hiervoor komen dit jaar extra middelen beschikbaar, zo blijkt uit het budget van het departement.

‘Toezicht door NVWA verder versterkt, bedrijfsleven betaalt meer’

De overheid wil met extra geld het (digitale) toezicht van de Nederlandse Voedsel en Waren Autoriteit (NVWA) versterken. Dit gebeurt door werk te maken van een beter digitaal toezicht, het versterken van de Inlichtingen en Opsporingsdienst (IOD) en het starten van een pilot met cameratoezicht in slachthuizen.

Verbeteringen van onder andere het toezicht staan al in het plan van aanpak van de NVWA voor 2020. Daarbij gaat de toezichthouder uit van vertrouwen, maar zal ze keihard optreden als dit vertrouwen beschaamd wordt, zo staat in de LNV-begroting 2019-2020.

Minister Carola Schouten van LNV.

Reputatie voedingsmiddelenindustrie

Het extra toezicht gebeurt ook om de reputatie van onder andere de Nederlandse voedingsmiddelenindustrie te beschermen. De voedselautoriteit zal dit jaar en volgend jaar meer inspectiegegevens openbaren. Deze vorm van transparantie biedt handelingsperspectief aan bedrijven en burgers en draagt bij aan de naleving van de regels door bedrijven, zo meldt de LNV-begroting.

Om de NVWA verder te versterken komt er vanaf dit jaar structureel €5 miljoen extra beschikbaar uit de zogeheten regeerakkoord-envelop ‘capaciteit NVWA.’ Daarnaast maakte het vorige kabinet eenmalig €25 miljoen vrij voor de NVWA.

Kosten voedingsmiddelenindustrie

De omzet derden op de LNV-begroting neemt dit jaar toe van een slordige 100 miljoen vorig jaar naar ruim 103 miljoen dit jaar, een groei van zo’n 3%. Dit bedrag blijft in ieder geval stabiel tot en met 2023. Het grootste deel hiervan komt voor rekening van het bedrijfsleven dat betaalt voor door de NVWA uitgevoerde controles. Een heel klein deel komt van de Europese Commissie.

Brexit

De NVWA en overige keuringsdiensten begonnen al aan de voorbereidingen op de Brexit. Het doel: de negatieve gevolgen voor de handel in voedingsproducten en de visserij “tot een minimum beperken.” Het kabinet trekt hier dit jaar een bedrag van €22 miljoen voor uit.

De NVWA trekt extra medewerkers aan om zich optimaal voor te bereiden op de Brexit. Ook brengt ze de mogelijkheden in kaart om de export- en importcontroles zo efficiënt mogelijk te laten verlopen.  Verder werkt de voedselautoriteit aan een goede afstemming tussen ministeries, bedrijven en andere overheidsdiensten om zo min mogelijk problemen te ondervinden van de Brexit. Inmiddels opende de overheid al een Brexitloket waar bedrijven met hun vragen terecht kunnen.

Lees ook:  de impact van Brexit op food: 5 vragen

Food Safety Event

De LNV-begroting geeft aan ook de verbeterpunten naar aanleiding van de aanbevelingen in het rapport van de Commissie Sorgdrager in samenwerking met het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) zo snel mogelijk te willen doorvoeren. Onlangs ging daarom het project Private Borging voedselketens onder leiding van onafhankelijk voorzitter Bart-Jan Krouwel van start. Op het Food Safety Event van 28 november in Amersfoort zal hij hier meer over vertellen.

Reageer op dit artikel