nieuws

‘NVWA-medewerkers ageren tegen mobiel slachthuis vanwege dierenleed’

Voedselveiligheid & Kwaliteit

Binnen de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) is onenigheid over een proef met een mobiel slachthuis, meldt RTL Nieuws. Meerdere dierenartsen van de NVWA luiden de noodklok: dieren lijden onnodig en er zijn risico’s voor de volksgezondheid, zeggen ze tegen de onderzoeksredactie van RTL Nieuws.

‘NVWA-medewerkers ageren tegen mobiel slachthuis vanwege dierenleed’

In Friesland, Groningen en Drenthe loopt sinds januari een proef waarbij boeren hun gewonde en kreupele koeien op de boerderij kunnen laten slachten.

Runderen

Een speciale Mobiele Dodingsunit komt dan naar de boeren toe om runderen te slachten die van de wet niet levend vervoerd mogen worden, maar nog wel geslacht mogen worden. De NVWA werkt mee aan de pilot. Inmiddels rijden vier mobiele units (vrachtwagens) door Noord-Nederland.

Dit jaar bezocht het mobiele slachthuis 700 bedrijven en werden duizend runderen geslacht, stelt uitbater Slachthuis Dokkum tegenover RTL Nieuws.

Dierenleed

“Het is ongekend dat dit gebeurt”, vertelt een NVWA-arts anoniem tegen RTL Nieuws. “De dieren kunnen soms niet eens meer staan. Door het mobiele slachthuis stimuleer je dat boeren hun vee niet behandelen, waardoor dieren onnodig lang lijden.”

Niet alleen dierenleed is een issue bij het mobiel slachten, ook de volksgezondheid vertelt een anonieme NVWA-medewerker aan RTL Nieuws. Het zou namelijk gaan om ‘risicodieren.’ De NVWA-dierenarts: “Niet alleen vanwege het dierenwelzijn, maar ook vanwege de volksgezondheid. Ze zijn immers ziek, gewond of hebben een chronische aandoening.”

NVWA-proef

Minister Carola Schouten van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV) gaf vorig jaar groen licht voor de pilot. Op deze manier kunnen gewonde  of in het wild gehouden dieren alsnog worden geslacht. De NVWA-medewerkers geven aan dat in de praktijk vooral chronisch kreupele dieren in het slachthuis belanden en nauwelijks runderen met een acute aandoening, zoals een gebroken poot.

Slachthuis Dokkum vindt de zorgen van de NVWA-dierenartsen onterecht.  Woordvoerder Sietske Visser: “Mijn ervaring is dat een veehouder er alles aan zal doen om het dier gezond te krijgen en op het bedrijf te houden.”

Slachthuis Dokkum

Slachthuis Dokkum meldt in een uitgebreide reactie op zijn website aangifte te doen tegen vier NVWA’ ers van de divisie handhaving vanwege de reportage van RTL Nieuws. Directeur-eigenaar Henk Visser zegt de “intimidatie en de smaad beu te zijn.”

Slachthuis Dokkum heeft bij het ministerie van Landbouw aangifte gedaan tegen vier medewerkers van de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA). Directeur-eigenaar Henk Visser zegt de intimidatie en de smaad meer dan beu te zijn. Volgens hem werkt het viertal bij de divisie handhaving.

NVWA

De NVWA vertelt RTL Nieuws juist mee te werken aan de proef omdat deze een oplossing biedt voor dieren die moeilijk te vervoeren zijn naar het slachthuis, maar wel voor consumptie geschikt zijn. De voedselautoriteit zal deze week de pilot evalueren en vervolgens besluiten of de mobiele slachtunit mag blijven rijden.

Reageer op dit artikel