nieuws

Wageningen Food Safety Research officieel geopend

Voedselveiligheid & Kwaliteit

Op 3 juni is het Wageningen Food Safety Research (WFSR) officieel geopend. Het instituut functioneert als nationaal en Europees referentielaboratorium.

Wageningen Food Safety Research officieel geopend

De nieuwe organisatie is een samenvoeging van Rikilt Wageningen University & Research en het Laboratorium voor Voeder- en Voedselveiligheid van de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA). WFSR is onderdeel van Wageningen University & Research.

LNV

Minister Carola Schouten van het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit sprak de medewerkers via een videoboodschap toe. In haar bericht kwam duidelijk naar voren dat burgers en de overheid moeten kunnen vertrouwen op laboratoriumonderzoek van de hoogste kwaliteit.

Met woorden van gelijke strekking kondigde de minister de fusie van beide laboratoria ook aan in een Kamerbrief van 7 juni 2019. “Met deze fusie ontstaat een uniek laboratorium voor de voeder- en voedselveiligheid in Nederland.”

Schouten over het instituut: “Het kent de praktijk van monsteranalyse en heeft een goede kennisbasis om bijdetijds het toezicht te ondersteunen, ingebed in de wetenschappelijke dynamiek van Wageningen University & Research. Het heeft een goede omvang om flexibel te zijn bij incidenten en crises. Bovendien kan het instituut zich de laatste innovaties op terrein van voeder- en voedselveiligheid volgen en zich eigen maken.”

Fusering

Over de reden voor de fusering schreef de bewindsvrouw: “Voor de NVWA is deze fusie essentieel omdat zij hiermee voor de lange termijn duurzaam ondersteund wordt door het nieuwe laboratorium op het terrein van risico-gebaseerd toezicht en het beleid op het gebied van voeder- en voedselveiligheid.”

Schouten: “Het huidige NVWA-laboratorium is op dit moment gericht op monsteranalyses en gezien zijn huidige omvang niet in staat om innovaties optimaal te benutten en heeft onvoldoende capaciteit om flexibel in te kunnen spelen op incidenten en crises.”

Reageer op dit artikel