nieuws

Consument beter informeren over ‘restrisico’

Voedselveiligheid & Kwaliteit

Soms heeft een voedingsmiddelenbedrijf er echt alles aan gedaan om voeding zo veilig mogelijk te produceren. En dan nog kan het gebeuren dat dit bedrijf getroffen wordt door een besmetting. Hoe kijkt microbioloog Aarieke de Jong tegen dit ‘restrisico’ aan?

Consument beter informeren over ‘restrisico’

Aarieke de Jong, senior adviseur levensmiddelenmicrobiologie bij het Bureau Risicobeoordeling & Onderzoek (BuRO) van de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit, kreeg deze vraag voorgelegd tijdens het symposium Voedselpathogenen dat op 23 mei georganiseerd werd door de Stichting Food Micro.

Tijger of muis

“Om hier goed antwoord op te kunnen geven is het van belang twee zaken helder te hebben”, zegt ze. “Ten eerste is het de verantwoordelijkheid van de producent om te zorgen dat de door hem geproduceerde levensmiddelen veilig zijn. Ten tweede bevat elk levensmiddel dat niet is gesteriliseerd bacteriën. Daar kunnen ook ziekteverwekkende bacteriën tussen zitten.”

Besef wel dat de muizen van tegenwoordig nog steeds kunnen bijten.

“Als je dus niet-steriele producten maakt, zal je er als producent echt alles aan moeten doen om te zorgen dat de kans dat er iemand ziek van wordt, zo klein mogelijk is. Maar de consument zelf heeft ook een rol”, voegt De Jong daar aan toe. “Vroeger werd men veel vaker ziek van eten, en leerden we dat goed koken en hygiënisch werken noodzakelijk waren. Tegenwoordig worden we gelukkig een stuk minder vaak ziek van ons eten. Dit komt door alle maatregelen die op het gebied van hygiëne zijn getroffen. Daarmee kan het besef bij de consument wat zijn weggezakt als het gaat om het belang van het eigen handelen.”

In de zaal zegt iemand dat mensen vroeger bij wijzen van spreken nog niet bang waren van een tijger. Nu schrikken ze al van een muis. “Maar besef wel dat ook de muizen van tegenwoordig nog steeds kunnen bijten”, voegt De Jong hieraan toe.

Voedingscentrum

“Mogelijk dat de communicatie daarover richting de consument beter zou kunnen”, zegt ze. De Jong denkt dat de angst voor ziekteverwekkers veroorzaakt wordt doordat mensen het gevoel hebben dat ze dit risico niet zelf in de hand hebben. “Er zijn mensen die ervoor kiezen om 180 km/uur te rijden op de snelweg. Dit brengt een risico met zich mee en dat accepteren zij omdat ze het gevoel hebben dat ze daar zelf de controle over hebben. Tegelijkertijd begrijpen zij niet dat ook het eten of bereiden van voedsel een klein risico met zich meebrengt.”

De Jong zou het goed vinden als bijvoorbeeld het Voedingscentrum de consument nog beter zou informeren over die risico’s. “Als BuRO zouden we het Voedingscentrum kunnen voeden met informatie hierover, zodat zij consumenten een eerlijk beeld kunnen geven van de werkelijkheid.”

Reageer op dit artikel