nieuws

SZW: Een aantal Veluwse vleesverwerkers overtreden herhaaldelijk arbeidsregels

Voedselveiligheid & Kwaliteit

De Inspectie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) heeft tijdens een controle bij vijf Veluwse vleesverwerkers geconstateerd dat de bedrijven overtredingen maken op het gebied van veilig en eerlijk werken. Vier van de vijf bedrijven werden hiervoor al eerder beboet.

SZW: Een aantal Veluwse vleesverwerkers overtreden herhaaldelijk arbeidsregels

De Inspectie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) heeft tijdens een controle bij vijf Veluwse vleesverwerkers geconstateerd dat de bedrijven overtredingen maken op het gebied van veilig en eerlijk werken. Vier van de vijf bedrijven werden hiervoor al eerder beboet.

Dit meldt de Inspectie SZW. De gevonden vergrijpen waren onder andere het niet dragen van de verplichte, beschermende kleding of het ontbreken van afscheidingen.

De controle werd uitgevoerd in samenwerking met het UWV en de Belastingdienst.

Uitzendkrachten

De Inspectie ondervroeg medewerkers van de vleesverwerkende bedrijven. Deze kwamen van twintig verschillende uitzendbureaus.

De Inspectie geeft aan bij een groot deel van de uitzendbureaus onderbetaling te vermoeden. Ook denkt de instantie dat er onterecht loon wordt ingehouden. De urenregistratie bleek bij een gedeelte van de bedrijven niet in orde te zijn.

De betrokken uitzendbureaus kunnen in de nabije toekomst ook een controle door de Inspectie verwachten.

Nachtarbeid

Bovendien is de Inspectie SZW in de veronderstelling dat de werknemers te lange dagen maken. Zelfs was er sprake van nachtarbeid, terwijl dat niet uit de boeken bleek.

Eén van de werknemers verdween snel tijdens een controle. Daarom denkt de Inspectie dat deze persoon niet in Nederland mag werken. Een sommatie van de gegevens van dit individu is aan het betreffende bedrijf verstrekt.

Reageer op dit artikel