nieuws

Evacuees regelmatig getroffen door voedselinfectie

Voedselveiligheid & Kwaliteit Voedselveiligheid

In de zomer van 2018 waren er grote bosbranden in Californië, de Verenigde Staten (VS). Naast veel andere natuurrampen vonden een aardbeving en tsunami plaats in Sulawesi, Indonesië.

Evacuees regelmatig getroffen door voedselinfectie

Veel van deze natuurrampen hebben gemeen dat mensen die vluchten, opgevangen worden in opvanglocaties die ingesteld worden door autoriteiten of kerken. In opvanglocaties lopen evacuees echter het risico getroffen te worden door een voedselinfectie of voedselvergiftiging. Half november 2018 werden meer dan 140 mensen die waren gevlucht …