nieuws

Gemalen gember verontreinigd met chemische stoffen

Voedselveiligheid & Kwaliteit Voedselveiligheid

Eind januari 2019 meldden de Ierse autoriteiten aan de Europese recall-site RASFF dat zij zakjes met zestig gram gedroogde gemalen gember van het merk ‘Flying Tiger Copenhagen’ hadden aangetroffen met een te hoog gehalte aan benzo(a)pyreen en polycyclische aromatische koolwaterstoffen (PAK’s).

Gemalen gember verontreinigd met chemische stoffen

De Europese recall-site vermeldt dat het gehalte aan benzo(a)pyreen 50 µg/kg betrof en het gehalte PAK’s 138.5 µg/kg. De wettelijke limiet voor benzo(a)pyreen is 10 µg/kg. De wettelijke limiet voor de som van vier …