nieuws

BEUC: ‘Betere regels voor acrylamidereductie nodig’

Voedselveiligheid & Kwaliteit

BEUC: ‘Betere regels voor acrylamidereductie nodig’

Er moeten betere regels komen voor de industrie om acrylamide in producten te reduceren. Dat schrijft BEUC, de Europese koepel van consumentenorganisaties, in een brief aan de Europese Commissie. VMT zet de laatste ontwikkelingen in de industrie omtrent acrylamide op een rij.

https://www.consumentenbond.nl/kindervoeding/test-acrylamide-in-kinderproductenchipsTien Europese consumentenorganisaties, waaronder de Consumentenbond, testten 532 producten in 14 productgroepen uit verschillende Europese landen. In 33 producten troffen de onderzoekers meer acrylamide aan dan er maximaal in mag zitten. Ook wezen de tests uit dat er veel acrylamide zit in groentechips, een categorie waar nog geen regels voor zijn opgesteld.

Brief aan de Europese Commissie

In een brief van de Europese koepel van consumentenorganisaties aan de Europese Commissie staan de aanbevelingen die volgens BEUC nodig zijn om consumenten te beschermen. Hierin wordt onder andere de aandacht gevraagd voor de categorie koekjes en wafels. Ongeveer een derde van alle geteste producten bevat meer acrylamide dan de benchmark. ‘Zorgelijk is dat de hoeveelheid acrylamide juist in producten voor kleine kinderen vaak te hoog is’, schrijft de bond.


Bevindingen BEUC

 • Voor de meeste productcategorieën vallen de acrylamidelevels binnen de wettelijk toegestane waarden. Voorbeelden van categorieën waar (bijna) geen overschrijdingen in werden gevonden zijn koffie, ontbijtproducten, toast, crackers, friet.
 • Binnen de categorie biscuit en wafels werden de meeste overschrijdingen gevonden. Een derde van de producten zaten met acrylamidegehalten op of boven de wettelijk gestelde benchmarks. (een gedetailleerde opsomming in de tabel hieronder).
 • BEUC maakt zich vooral zorgen om te hoge waarden in biscuitproducten voor kinderen jonger dan drie jaar. In de test werden 44 producten gevonden voor deze groep, waarvan bijna twee derde teveel acrylamide bevatte. De levels voor deze producten liggen namelijk lager, te weten op 150 µg/kg in plaats van 350 µg/kg voor reguliere biscuitproducten.
 • Ook in de categorie crackers speelt dit probleem.
 • In de categorie groentechips werden ook veel overschrijdingen gevonden. Van de 27 analyses in deze categorie kwam het acrylamidegehalte uit op 1121 µg/kg, dat is bijna het dubbele van gemiddelde levels bij normale chips. Bij groentechips ontbreekt het echter nog aan Europese gestelde benchmarkwaarden. Daar vraagt de BEUC nu om.

Aanbevelingen BEUC

 • De huidige benchmarks zijn te soepel gesteld en moeten substantieel omlaag. De levels zijn ingesteld op ‘As Low As Reasonably Achievable’ (ALARA), maar uit de test van BEUC kwam dat het vaak nog lager kan omdat in veel categorieën deze levels makkelijk behaald kunnen worden. BEUC wil daarom dat de levels lager worden gesteld.
 • Het maximum acrylamide level in biscuit moet omlaag. Zeker voor kinderproducten moet een wettelijke limiet komen. Ook de benchmark levels moeten worden verlaagd voor deze groep. Nu overschrijden veel producten nog altijd de limiet.
 • Er moeten benchmark levels komen voor groentechips en andere ontbrekende categorieën.
 • BEUC blijft van mening dat er bindende limieten moeten komen voor acrylamide. Pas dan nemen fabrikanten het serieus genoeg, stelt de Europese consumentenorganisatie.
 • Er moet een grondige evaluatie komen van de effectiviteit van de huidige acrylamide regulering.
 • Er moet meer onderzoek komen naar het verlagen van acrylamidelevels in categorieën.
 • Er moeten meer publiciteitscampagnes komen om consumenten te informeren over het verlagen van hun acrylamide inname.

Vermoedelijk kankerverwekkend

Acrylamide is een vermoedelijk kankerverwekkende stof die ontstaat in zetmeelrijke producten bij verhitting boven de 120 graden. De Consumentenbond deed onderzoek naar acrylamide in aardappelchips, groentechips, biscuits voor kleine kinderen, babyvoeding op basis van granen en ontbijtgranen.

Eerder in VMT

bolletjeVMT schreef de afgelopen tijd uitgebreid over de procescontaminant acrylamide in voeding. Zo deelden fabrikanten Bolletje en Pally Biscuits uitgebreid hun ervaringen met het reduceren van acrylamide in producten. Beide spelers vertelden in dit artikel dat er bij het reduceren van acrylamide veel factoren een rol spelen, zoals de grondstof en de aanwezigheid van het aminozuur asparagine daarin. Verder zijn baktemperaturen, vochtgehalte, dosering van enzymen en de rol van operators in fabrieken van groot belang.

acrylamideSinds 11 april 2018 is ook de  ‘Verordening (EU) 2017/2158 over de reductie van acrylamidegehalten in levensmiddelen’ in werking getreden. Een uitgebreid verhaal over maatregelen en referentiewaarden op VMT werd geschreven door wetgevingsexpert Heereluurt Heeres.

Vorig jaar concludeerde een rechter in Californië dat er een waarschuwing op koffie moet komen vanwege de kankerverwekkende stof acrylamide die vrijkomt bij de verhitting van koffiebonen. De aangeklaagde koffiebedrijven konden niet bewijzen dat de stoffen in koffie onschadelijk zijn.

In het Europese Parlement wordt al jaren gesproken over wetgeving rondom acrylamidereductie. 

Productgroepen en referentie niveaus

tabel vmt 12

 

acrylamide infographic EFSA

Reageer op dit artikel