nieuws

Supermarkten willen dat NVWA sneller informatie uitwisselt

Voedselveiligheid & Kwaliteit

Supermarkten willen dat NVWA sneller informatie uitwisselt

Tal van initiatieven en maatregelen passeerden de revue: maar voedselfraude blijft hardnekkig. Het is nooit helemaal uit te roeien. In deze vierdelige serie geven partijen actief in de voedingsmiddelenbranche hun visie over de aanpak van voedselfraude. Deel 1: supermarkten zetten in op ketentransparantie en informatie-uitwisseling.

Een van de belangrijkste zaken die de taskforce Voedselvertrouwen na verschillende vleesfraudeschandalen in 2013 en 2014 benadrukte, is: heb in beeld wie je leveranciers zijn en ook wie hun leveranciers zijn. Met dit gegeven gingen supermarkten aan de slag.

Levensmiddelenwetgeving

Volgens de Levensmiddelenwetgeving dien je één stap vooruit en één achteruit te kijken in de keten. “Maar wij willen verder gaan dan de wet. Supermarkten willen de hele keten in beeld hebben”, zegt manager Voeding en Gezondheid Henrieke Crielaard van het Centraal Bureau Levensmiddelenhandel (CBL). Supermarkten zetten hier dan ook vol op in.

Crielaard: “Supermarkten kijken naar risicoproducten, -leveranciers, – landen en regio’s. Als je deze gegevens dan combineert in een matrix dan krijg je een goed beeld waar extra aandacht naar uit moet gaan. In uiterste gevallen kan dit betekenen dat er afscheid genomen moet worden van een leverancier of product.”

Keteninformatie

Informatie uit de keten trekken valt nog niet mee. Ketenpartijen zijn niet allemaal even meewerkend. “ Je loopt soms tegen een muur op. Maar je moet geen genoegen nemen met onvoldoende antwoorden.”

Fipronil

Natuurlijk kan je de keten nog zo goed in kaart hebben, je bant nooit alle risico’s uit. Kijk bijvoorbeeld naar de fipronilaffaire. De eierketen is vrij overzichtelijk, maar toch kon het verboden middel in eieren terechtkomen wat leidde tot recalls en een schadepost van tientallen miljoenen euro’s.

“Maar door alle maatregelen rond voedselfraude is er misschien ook een hoop niet gebeurd. Door erbovenop te zitten en te laten zien dat er aandacht voor is, kan je al veel zaken voorkomen.”

Informatie-uitwisseling

Maar als er iets onoorbaars gebeurt in de keten dan is snelle informatie-uitwisseling tussen ketenpartijen en voedselautoriteit essentieel om escalatie te voorkomen. Momenteel praat de supermarktbranche met de NVWA over hoe dit beter kan. “Je moet bij informatiedeling altijd rekening houden met zaken als proportionaliteit en privacy. Zeker als je nog niet zeker weet hoe de vork in de steel zit.”

Supermarkten willen bij incidenten zo vroeg mogelijk informatie krijgen zodat ze zo snel mogelijk informatie kunnen delen met betrokkenen in de keten. Het CBL hoopt daarom dat de NVWA “sneller en vaker informatie gaat delen.”

Voedselveiligheidsrisico

De NVWA geeft aan dat als een recall niet snel of goed genoeg verloopt en waarbij er een zeker risico op voedselveiligheid bestaat ze op grond van warenwettelijke regels snel informatie kan verstrekken aan een koepelorganisatie als het CBL. Die kan haar leden dan helpen “de eigen verantwoording in te vullen.”

Als er geen gevaar is voor de volksgezondheid dan liggen de zaken anders. Dan gelden de regels van de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG). In dat geval verstrekt de NVWA herleidbare informatie slechts onder strikte voorwaarden. “Dat geldt nog eens te meer indien een bezwaar of beroep tegen open staat”, legt woordvoerder Tjitte Mastenbroek uit.

Crielaard realiseert zich ook dat het soms balanceren is tussen zekerheid en snelheid. Je wilt immers niet onterecht een ketenpartij beschuldigen. 

Reageer op dit artikel