nieuws

Langdurig slepende uitbraak door kalkoenvlees

Voedselveiligheid & Kwaliteit Voedselveiligheid

Minstens 351 mensen werden in de Verenigde Staten (VS) en Canada geïnfecteerd door met Salmonella reading besmet kalkoenvlees. Eén persoon overleed. Het betrof zowel kalkoengehakt als stukjes kalkoen en hele kalkoen.

Langdurig slepende uitbraak door kalkoenvlees

Een aantal zieken vertelde dat zij ziek werden nadat huisdieren rauwe kalkoen aten. Vier andere zieken werkten op een bedrijf dat kalkoenen houdt of kalkoenvlees produceert. De getroffenen werden ziek tussen november 2017 en begin januari 2019. Meer dan de helft van de zieken …