nieuws

Food Future Event: ‘Voedselschandalen leren dat ketens moeten blijven inzetten op transparantie’

Voedselveiligheid & Kwaliteit

Food Future Event: ‘Voedselschandalen leren dat ketens moeten blijven inzetten op transparantie’

De voedingsmiddelenindustrie heeft geleerd van de voedselschandalen van de afgelopen jaren zoals de fipronilaffaire. Gecoördineerde actie tussen private partijen en het houden van toezicht is belangrijk om een incident snel op te lossen, aldus FNLI-directeur Marian Geluk, die ook zal spreken op het Food Future Event op 9 april in Nieuwegein.

Na de paardenvleesschandalen zijn verschillende maatregelen genomen, zoals de opzet van Ketenborging. nl, de nauwere samenwerking tussen de NVWA en de voedingsindustrie, en een betere afstemming in de keten. Toch is voedselfraude nooit 100 procent te voorkomen, weet Marian Geluk, directeur van de Federatie Nederlandse Levensmiddelen Industrie (FNLI). Verscherpte kwaliteitseisen helpen dan niet.

Ketenborging.nl

“Een bedrijf dat het minder nauw neemt met de wet, kan altijd moedwillig de regels overtreden. Hoe meer bedrijven zich meten aan het niveau van Ketenborging.nl en hoe meer partijen in de keten uitsluitend gaan inkopen bij leveranciers met de kwaliteitssystemen, hoe moeilijker het wordt voor fraudeurs.”

Taskforce Voedselvertrouwen

Ketenborging.nl is een van de initiatieven uit de koker van de Taskforce Voedselvertrouwen. “Door de paardenvleesschandalen is de taskforce wel sterk op dierlijke producten gericht”, vertelt Geluk. “We verwachten dit jaar te verbreden naar meer ketens, waaronder plantaardige. LTO, de Land- en Tuinbouw Organisatie Nederland, speelt hierin een belangrijke rol.”

Gedragscode

De FNLI stelde een gedragscode op voor haar leden, waarin een fabrikant publiekelijk stelt dat voedselveiligheid hoogste prioriteit heeft. In totaal 250 leden onderschreven de code. In tegenstelling tot de COV verplicht de FNLI niet tot ondertekening. “De verantwoordelijkheid voor voedselveiligheid ligt te allen tijde bij de fabrikant, niet bij de FNLI.”

Fipronilaffaire

Daar waar de COV vooral worstelde met de paardenvleesschandalen, had de FNLI het erg zwaar met de fipronilaffaire. De organisatie heeft daar lessen uit getrokken: gecoördineerde actie tussen private partijen en het houden van toezicht is belangrijk om een incident snel op te lossen.

Geluk: “Ook daarom gaat de FNLI inzetten op brancheoverstijgende crisissimulaties. Of het nu gaat om communicatie binnen private partijen, snel kunnen handelen, en eenduidige communicatie naar consumenten: een incident vergt inspanningen van vele partijen en het is goed dit met elkaar te oefenen en te leren.” Voedselschandalen leren bovendien dat ketens moeten blijven inzetten op transparantie, benadrukt Geluk.

Productintegriteit op het Food Future Event

Op 9 april wijdt het Food Future Event dat plaatsvindt in Nieuwegein een hele sessie aan het onderwerp productintegriteit. Het gaat dan niet alleen over de algemene ontwikkelingen, maar ook over de nieuwe Product Integrity Standaard (PIA) van IFS. 

Foto's

Reageer op dit artikel