nieuws

Fabrikanten omarmen voedselveiligheid onvoldoende (video)

Voedselveiligheid & Kwaliteit

Fabrikanten omarmen voedselveiligheid onvoldoende (video)

Fabrikanten van voedingsmiddelen beschouwen zichzelf nog onvoldoende als eerst verantwoordelijken voor de veiligheid van de levensmiddelen die zijzelf produceren, zo bleek tijdens het Food Safety Event dat VMT op 29 november in Amersfoort organiseerde.

Behalve dat dit een van de bevindingen was van de Commissie Sorgdrager, kwam dit ook in de Staat van Voedselveiligheid en bij de sessies over listeria duidelijk naar voren. Bedrijven kijken en verwijzen nog te veel naar de NVWA als het gaat om analyseresultaten, terwijl zijzelf met behulp van analyses moeten aantonen of de producten veilig zijn. Sorgdrager: “Bij gebrek daaraan kwamen er nog lange tijd eieren met fipronil in de handel. De NVWA moet daarop toezien, maar niet vervangen.”

Food Safety Event van VMT op 29 november gemist? Bekijk hier de complete lezing van Winnie Sorgdrager over de conclusies van de fipronilaffaire en de voedselveiligheid in Nederland:

 

Onvoldoende geborgd

Inmiddels bekend voorbeeld van de fipronilcrisis is dat pluimveehouders een wondermiddel voor het bestrijden van bloedluis massaal omarmden zonder dat er bij hen alarmbellen af gingen. Dat gold overigens voor alle erfbetreders en ook de brancheorganisaties als OvoNed (IKB Ei) en Anived (IKB Pluimvee Service Bedrijven). Deze faalden in het onderkennen van de risico’s voor de eierconsumptie, sterker voedselveiligheid kreeg binnen IKB Ei onvoldoende aandacht en was zeker niet afdoende geborgd. Voor de eierverwerkende industrie en ook handel geldt precies hetzelfde.

Ook in de sessies over Listeria monocytogenes kon uit vragen vanuit de zaal worden opgemerkt dat men te veel afwacht en leunt op toezichthouder NVWA. Ook hier ligt de eerste verantwoordelijkheid bij de bedrijven zelf, van het monitoren op aanwezige pathogenen in omgeving en product tot het onderbouwen van de op het etiket vermeldde houdbaarheidstermijn.

Privaat/publieke samenwerking

Nu de voortbrengingsketen zo in gebreke blijft, is het maar de vraag in hoeverre de NVWA kan vertrouwen op certificaten uit de private sector. Philip den Ouden, voormalig directeur van de FNLI, zei zich er over te verbazen dat IKB Ei de aanvraag om voor ketenborging.nl erkend te worden had in getrokken nadat de NVWA op dit schema de nodige kritiek had geuit. “De sector had druk uit moeten oefenen om dit schema aan te laten passen en alsnog erkend te krijgen zodat voortaan bedrijven van door IKB Ei erkende bedrijven kunnen afnemen.”

Bij het debat poneerde de NVWA de volgende stelling: ‘Ieder bedrijf dat zichzelf serieus neemt, werkt met een privaat kwaliteitssysteem dat zich heeft aangemeld bij Ketenborging.’ Veelzeggend was het antwoord vanuit de zaal. Maar liefst 72% van de 104 reacties was het daar niet mee eens.

Impact Staat van Voedselveiligheid

Weinig hoopgevend waren ook de antwoorden uit de zaal op vragen die Gonda Laporte, projectleider van de Staat van Voedselveiligheid bij de NVWA, via de slido-app ontving. 65% van de respondenten vond dat de bevindingen in dit rapport geen impact hebben op hun eigen handelen, nog altijd 48% vond dat dit zelfs geen effect heeft op hun bedrijf en 61% niet op andere schakels in de keten. 80% vond dat de NVWA bevindingen geen effect op de korte termijn hebben. Voor de lange termijn lag dit percentage op 16%.

Reageer op dit artikel