nieuws

Vier kandidaten voor Kwaliteitsmanager Food 2018

Voedselveiligheid & Kwaliteit

Vier kandidaten voor Kwaliteitsmanager Food 2018

Vier kwaliteitsmanagers hebben zich dit jaar kandidaat gesteld voor de verkiezing Kwaliteitsmanager Food 2018. Zij zijn of worden deze week bezocht door de jury. Volgende week wordt duidelijk op wie de deelnemers van het Food Safety Event op 29 november kunnen stemmen. Daar zal iedere genomineerde zich kort presenteren en vragen van de deelnemers beantwoorden.

Aanmeldingen door derden

Ook dit jaar ontving VMT van diverse zijden in totaal 12 namen van kwaliteitsmanagers die in de ogen van de aandrager zeker geschikt zouden zijn om deel te nemen aan de verkiezing. De meesten voelden zich weliswaar gevleid, maar besloten om uiteenlopende redenen zich niet kandidaat te stellen. Vier gaven aan dit voor volgend jaar serieus te willen overwegen.

Een belangrijke reden om niet deel te nemen, die door diverse kwaliteitsmanagers werd genoemd, is dat zij weliswaar het voortouw nemen bij projecten, maar dat het realiseren daarvan een prestatie van het gehele team is. Een geluid dat vorig jaar ook al door enkelen werd genoemd.

“Samen met VMT hebben we hier serieus naar gekeken”, vertelt Cees Beek van het NNK, tevens jurylid. “Maar VMT en NNK willen toch blijven focussen op de kwaliteitsmanager zelf. Hij/zij is degene die zaken op de agenda moet zetten, moet enthousiasmeren, moet opzetten, begeleiden en bewaken. Daarnaast is hij/zij de spin in de organisatie en zich organisatie breed moeten inzetten. Maar uiteraard blijft het altijd de prestatie van het gehele team en organisatie.”

Belangstelling lijkt toe te nemen

“We krijgen voorzichtig de indruk dat de verkiezing meer begint te leven onder de kwaliteitsmanagers”, aldus Beek. “Nog steeds reageren enkelen terughoudend, maar meer dan in andere jaren juicht men de verkiezing toe en ziet met daarin kansen voor zichzelf , het vak van kwaliteitsmanagement en kansen om de prestaties in het bedrijf voor het voetlicht te brengen.”

Koninklijke voordracht

“VMT zou in de toekomst de kandidaatstelling meer in kunnen richten als de voordracht voor een (Koninklijke) onderscheiding”, luidde een suggestie van een door derden aangemelde kwaliteitsmanager. “Laat de ‘inner cirkel’ kandidaten voordragen waardoor het belang van kwaliteitsverantwoordelijken ook duidelijk wordt onderschreven als een vooruitstrevende of innoverende persoon en niet als de ‘lastige’ persoon.”

Beek: “Deze suggestie heeft onze sympathie. Derden kunnen kandidaten al aanmelden, maar we overwegen om de sectororganisaties nadrukkelijk bij de verkiezing te betrekken en hen te vragen om in hun ogen geschikte kwaliteitsmanagers aan te melden.” Op kleine schaal is dat dit jaar al gebeurd en zijn diverse kandidaten door organisaties aangemeld. “Een stap verder zou zijn dat sectoren een kwaliteitsmanager uit hun gelederen officieel als kandidaat voordragen.”

Food Safety Event

Het programma van het Food Safety Event biedt kwaliteitsmanagers heel veel handvatten om zichzelf en hun teams te verbeteren. Bijvoorbeeld via de interactieve workshop waarin Stichting Pavo hen helpt te bepalen waar zij een grens kunnen trekken bij kwesties die botsen met andere afdelingen als productie. Of hoe bij de aanschaf van nieuwe apparatuur, maar ook het verbeteren van reeds aanwezige machines, om te gaan met het spanningsveld machineveiligheid (afschermen) en voedselveiligheid (goed toegankelijk).

Listeriabeleid, modellen en chalengetesten

Net als vorig jaar zijn twee sessieblokken geheel gewijd aan Listeria monocytogenes. Vorige jaar was daar veel belangstelling voor, enerzijds inhoudelijk, maar ook over het interpreteren van wet- en regelgeving waren er veel vragen. Daarom zijn er dit jaar twee sprekers van de NVWA en is er een half uur ingeruimd voor het stellen van vragen. Daarnaast is er veel aandacht voor studies, groeimodellen en challengetesten.

 

 

Reageer op dit artikel