nieuws

<i>Salmonella</i> wijd verspreid in kalkoenen

Voedselveiligheid & Kwaliteit Voedselveiligheid

In de Verenigde Staten (VS) werden ten minste negentig mensen ziek door kalkoenvlees. Zij werden van december 2017 tot en met juni 2018 geïnfecteerd met Salmonella Reading.

<i>Salmonella</i> wijd verspreid in kalkoenen

De Centers for Disease Control (CDC) in de VS isoleerden S. Reading uit rauw kalkoenvlees, gekocht bij verschillende verkooppunten, uit kalkoenvlees voor huisdieren en uit levende kalkoenen. Er was niet één speciale bron aan te wijzen. S. Reading lijkt volgens de CDC wijdverspreid voor te komen in de …