nieuws

Denen ontdekken meer uitbraken door betere detectiemethoden

Voedselveiligheid & Kwaliteit Voedselveiligheid

Deense autoriteiten rapporteerden in september 2018 dat er in 2017 dubbel zoveel uitbraken door Salmonella plaatsvonden in Denemarken vergeleken met 2016. Dit publiceerden zij in hun jaarlijkse rapportage over zoönosen. Er waren in 2017, 25 uitbraken van salmonellosis.

Denen ontdekken meer uitbraken door betere detectiemethoden

Nadere bestudering van dit rapport laat zien dat het hier niet gaat om meer uitbraken, maar dat dit cijfer het gevolg is van verbeterde diagnostiek door nieuwe methoden om uitbraken te ontdekken. Whole Genome Sequencing toont correlatie …