nieuws

Zware metalen in babyvoeding verontrustend

Voedselveiligheid & Kwaliteit Voedselveiligheid

Half augustus 2018 publiceerde de consumentenorganisatie Consumer Reports in de Verenigde Staten (VS) een rapport over zware metalen in baby- en peutervoeding.

Zware metalen in babyvoeding verontrustend

Zij toonden in vijftig onderzochte A-merken en eigen merken babyvoeding aan dat in alle vijftig monsters residu van ten minste één zwaar metaal aanwezig was. Twee derde van deze monsters bevatte zorgwekkende hoeveelheden residu. Het betrof cadmium, anorganisch arseen of lood.   Biologisch presteert niet beter De onderzoeksmethode bestond uit het nemen van …