nieuws

Nieuwe screeningsmethode mycotoxines in voedingsmiddelen

Voedselveiligheid & Kwaliteit

Nieuwe screeningsmethode mycotoxines in voedingsmiddelen

CEN-werkgroep ‘Biotoxins’ heeft een normontwerp gepubliceerd waar de screeningsmethode voor mycotoxines in voedingsmiddelen wordt beschreven. Met de methode kunnen producten snel kwantitatief worden gescreend op de aanwezigheid van verschillende stoffen.

De norm is in opdracht van de Europese Commissie ontwikkeld.

Mycotoxines

Mycotoxines worden geproduceerd door bepaalde schimmels. Afhankelijk van de specifieke schimmelstoffen en van de concentratie zijn mycotoxines kankerverwekkend en tasten het immuunsysteem aan. In de Europese regelgeving zijn voor diverse stoffen wettelijke limieten vastgesteld.

Scannen op stoffen

De gepubliceerde methode betreft een op vloeistofchromatografie met massaspectrometrie gebaseerde techniek. Er kan gescand worden op de toxines aflatoxin B1, deoxynivalenol, fumonisin B1 and B2, ochratoxin A, HT-2 en T-2 toxinen en zearalenon.

Wettelijke limieten

De screeningsmethode test of voedingsmiddelen voldoen aan de wettelijke limieten, vastgesteld door de Europese Commissie, voor de hierboven genoemde stoffen. Het resultaat kan ‘negatief’ of ‘verdacht’ zijn. Negatief betekent dat er geen toxines gevonden zijn of niet meer dan toegestane limieten. Verdacht betekent dat vastgestelde limieten overschreden worden.

Belanghebbenden en geïnteresseerden die graag willen meewerken aan deze reeks normen, kunnen zich melden bij NEN, via afc@nen.nl.

Reageer op dit artikel